Звіт завідувача за 2016-2017 н.р.

admin 30 - Ноябрь - 2017

УКРАЇНА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 19

 

ЗВІТ

ЗАВІДУВАЧА ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ №19

КРИВАНИЧ СВІТЛАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСКІСТЮ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

16 червня 2017 року

 

       Даний Звіт зроблено на підставі наказу Міністерства  освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст Звіту зроблено на підставі «Положення про порядок звітування керівника дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських  рішень, запровадження колегіальної  етики управлінської діяльності завідувача.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття рішень та виконання керівником відповідних рішень у сфери управління навчальним закладом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт завідувача ДНЗ№19 Криванич С.О.
 2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ДНЗ № 19 розпочав функціонування у 1970 році.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’ер.

Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

 

Для занять створені всі умови, а  саме — обладнані спеціальні приміщення:

 • музично — фізкультурна зала;
 • педагогічний кабінет/ кабінет пр. психолога
 • медичний кабінет з ізолятором;
 • фізкультурний  та прогулянкові майданчики .

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

 

За проектною потужністю ДНЗ №19 розраховано на 140 місць для дітей від 2 до 6 (7 ) років.

Групи комплектувались переважно на початок 2016 — 2017 року.

Укомплектовано 6 вікових груп :

—       1 група для дітей раннього віку;

—       5 груп для дітей дошкільного віку .

Всі  групи з  україномовним режимом навчання.

Середня спискова кількість дітей на кінець року -150 дітей.

Середня наповнюваність : яслі — 20 ; сад. — 130 дітей.

Фактичне відвідування складає : яслі —             ; сад  —           дітей.

Середнє відвідування за 2016 — 2017 н. р. —         %.

До школи підуть — 30 вихованців.

За соціальним статусом:

—         20 дітей із багатодітних сімей ;

—         1 дитина  батьків — чорнобильців;

—         7 дітей — батьків учасників АТО;

—         1 дитина — інвалід;

—         3 дитина — з тимчасово окупованої території України;

—         4 дітей — із малозабезпечених сімей.

 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-виховний процес в ДНЗ № 19 забезпечують 16 педпрацівників :

13 вихователів, 1 — музкерівник , 1 — вихователь — методист, 1 — практичний психолог, 1 — фізінструктор.

Обслуговуючий персонал — 20 чол.

 

За освітнім рівнем педагогічний колектив характеризується так :

 • освіта вища — 13 педагогів ( 81,3 % ) ;
 • освіта середня спеціальна дошкільна — 3 педагоги  (18.7 % ).

 

За стажем роботи :

 •  від 15 — 25 років — 3 педагога ( 18, 75% );
 •  від 25 — 35 років — 6 педагогів ( 37,5 % );
 • 35 років і більше — 5 педагогів ( 31,25 % ).

За кваліфікаційним рівнем :

—         “Спеціаліст вищої категорії “ — 8 педагогів  ( 53,3 % );

—         “Спеціаліст 1 категорії “ — 2 педагоги ( 13,3 % ) ;

—         “Спеціаліст 11 категорії “ — 0  ;

—         Відповідає займаній посаді з вищим посадовим окладом — 5 педагоги (33,3 % ).

—         Педзвання “вихователь-методист” — 6 педагогів — ( 40 % ) .

—         Педзвання “практичний психолог-методист” — 1 педагог — (6,7 %).

 

Адміністрація створює оптимальні умови  для  постійного професійного  росту педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році атестовано 1 педагога.  Курси підвищення кваліфікації пройшли 3 педагога.

Завдяки  розстановці кадрів робота колективу ДНЗ № 19 відзначається стабільністю та позитивною результативністю .

 

                   4. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  У  2016-2017 н.р.

 

 1. Впровадження інтернет — технологій в роботу ДНЗ  № 19  та комп’ютерізація управлінської  діяльності .
 2. Ефективне використання механізму моніторингу як елементу системи контролю за НВП та рівнем знань, умінь і навичок дітей  за новими критеріями згідно освітніх ліній базових програм «Українське довкілля» та «Впевнений старт».
 3. Формування у дітей життєвої компетентності та цілісного світосприймання як основного компоненту в контексті особистісно — орієнтованої моделі виховання .
 4. Постійний психологічний супровід НВП в процесі здійснення психолого — діагностичної та розвивальної роботи з дітьми .
 5. Формування у дітей громадянської правової свідомості, виховання патріотизму, духовної та моральної культури.
 6. Формування звукової культури мовлення та мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.
 7. Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей та зміцнення  психофізичного та психоемоційного здоров’я дітей , формування у дітей поняття «здоровий спосіб життя».

 

5. МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

 

Аналізуючи стан відвідування дітьми ДНЗ № 19, можна дійти висновку, що у порівнянні з минулими роками — від 2013 до 2017, цифрові показники покращилися .

А саме :

 • Загальна захворюваність за  2013 р. — 180 ( кількість дітей -166 ).
 • Загальна захворюваність за  2014 р. — 160 ( кількість дітей — 170 ).
 • Загальна захворюваність за  2015 р.  — 194 ( кількість дітей — 157 ).
 • Загальна захворюваність за  2016 рік – 190 (кількість дітей – 150).

 

Кожною дитиною протягом року пропущено через хворобу:

діти раннього віку – 25 днів,

дошкільного віку  — 22,2 днів.

Були відсутні: гепатити;

—          гострі кишкові інфекції — 2,

—         повітряно-крапельні інфекції — 87,

—          решта: 101  — ГРВІ.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 

 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 2. Систематичне щеплення дітей.
 3. Дотримання вимог санітарії.
 4. Здійснення загартування вихованців.
 5. Організація фізичного виховання.
 6. Чітке дотримання режиму.
 7. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

 

Розподіл за групами здоров’я наступний:

 

 • Основна  — 146 дітей;
 • Підготовча — 3;
 • Спеціальна — 1.

 

На диспансерному обліку знаходяться — 26 вихованців.

З  них:

—         Кістковом»язові хвороби – 12

—         Хвороби крові — 6.

—         Затримка мовного розвитку – 3.

—         Захворювання нервової системи – 1

—         Хвороби ока – 1

—         Хвороби системи кровообігу – 3

—         Бронхіальна астма – 1

—         Пієлонефрит — 1

 

Про наявність в кожній віковій групі дітей, які знаходяться на “ДО” знає кожний вихователь і фізінструктор, музкерівник і практичний психолог, які беруть до уваги індивідуальні можливості даної  дитини під час проведення НВП і, особливо, під час фіз. навантаження на заняттях та у повсякденному житті.

 

Регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей:

 • ясельна група — 1 раз на місяць;
 • дошкільні — 1 раз у квартал.

 

Згідно плану проведено обстеження дітей на ентеробіоз.

В кожній групі щоденно проводиться огляд дітей на педікульоз та чесотку.

Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд.

ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за бюджетні кошти 675,71 грн.

Медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

За сприяння батьків сер.гр.№2  придбано 2 кварцеві лампи для опромінювання групових приміщень.

В медичний кабінет придбано холодильник за бюджетні кошти —  4500 грн.

 

У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності згідно розпоряджень ужгородської СЕС, наказів управління освіти та завідуючої ДНЗ №19.

 

6. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

     З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів та їхньої самоосвіти була проведена педрада з елементами психолого-педагогічного тренінгу “Впровадження в діяльність ДНЗ №19 системи роботи щодо зміцнення та збереження психофізичного та психоемоційного здоров’я дітей”.

 

В ДНЗ №19 використовувалися наступні види контролю:

 • спостереження за дітьми та бесіди з вихователями щодо змісту, форм і методів роботи та результативності НВП;
 • аналіз планів НВР з метою визначення змісту та форм роботи з дітьми щодо реалізації навчально-виховних завдань з основних розділів програми та ії змістовних ліній.

 

Це дало змогу дійти до висновку, що НВР проводиться відповідно вимог програми із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей і, що дуже важливо, із забезпеченням умов щодо збереження та зміцнення психофізичного та психоемоційного здоров’я дітей.

 

Проводилися різні форми роботи з педагогами з даного питання. Вихователь-методист Гірей Т.Й.:

 • консультації;
 • семінари;
 • анкетування;
 • тестування.

 

Педагоги закладу використовують у своїй роботі передові педагогічні досвіди роботи :

 

 • Досвід вихователя Бодак Г.І “Механізм впровадження індивідуального та диференційованого підходу в системі роботи по зміцненню та збереженню психофізичного здоров’я дошкільників”;
 • Досвід роботи вихователя Єдрзеяк К.С “Розвиток соціально-емоційної сфери дошкільників як запорука зміцнення та збереження їх психоемоційного здоров’я”.

 

 

Згідно річного плану роботи в ДНЗ №19 проводилися  фізкультурно-оздоровчі заходи:

 • пішохідні переходи;
 • заняття на відкритому повітрі;
 • фізкультхвилинки і фізкультпаузи;
 • розваги і свята;
 • Тижні здоров’я.

Згідно Листа Міністерства освіти  додано проведення ще одного заняття з фізичної культури, таким чином, в кожній віковій групи проводяться три заняття з фізкультури на тиждень.

 

З 25 — 29.04.2017 р. було проведено “Тиждень безпеки дитини”. Під час Тижня  були здійснені заходи щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячого травматизму:

—         заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо,

—         сюжетно-рольові, дидактичні,

—         рухливі ігри з даної тематики,

—         моделювання ситуації з  пожежної тривоги.

З 1.09. — 30.09. 2016 р. — “Місячник безпеки дорожнього руху”.

   Заходи проводилися з метою запобігання дитячому травматизму, закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки в побуті, на дорогах тощо.

 

У 2016 — 20167 н.році нещасних випадків з дітьми під час НВП не зареєстровано. Систематично проводилися різні форми роботи з батьками — загальні та групові батьківські збори, консультації, розміщення інформації в батьківських куточках.

 

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій у освітньо — виховний процес дозволило покращити стан здоров’я , моніторинг якого регулярно здійснює медична служба .

 

 7. ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІІ ОСВІТНЬОІ  ПРОЦЕСУ

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги закладу перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні  програми та методики.

Педагогічний колектив працює за Базовими програмами “Українське дошкілля“ та “Впевнений старт“. Окрім базових програми у ДНЗ № 19  впроваджуються і парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантноі частини навчального плану.

 

З жовтня 2016 року велась гурткова робота спеціалістом Гуляш А.С. Англійську мову вивчали вихованці середніх груп №№1-2  та ст. групи  — 36 вихованців .

 

Велика увага приділялася турботі про психофізичний та психоемоційний стан вихованців відповідно наказу МОН України “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності” за №520-26965 від 13.05.2015 р. З цією метою в ДНЗ №19 було розроблено нові орієнтовні сітки занять, які включають у собі планування та проведення різноманітних видів навчальної та самостійної діяльності дітей на протязі дня, індивідуальну роботу з дітьми з основних освітніх ліній у відповідності з Інструктивно-методичними рекомендаціями “Організація роботи у дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 н.р.”

Було розроблено нові критерії моніторингу рівня знань, умінь і навичок дітей середньої та старших груп, які включають  показники за основними лініями розвитку дітей. Додаток 1.

 

Надзвичайно важливою є діагностика  психологічної  готовності дітей шостого року життя до шкільного навчання . в квітні-травні 2017 року було обстежено 30  вихованців. Визначено  рівень  психосоціальної  зрілості дітей , рівень мотиваційної готовності, інтелектуального розвитку тощо. Результати виявились задовільними.

Додаток № 2.

Велика подяка вихователям : Трашевській Л.С., Фоміної Ж.В., практичному психологу Гірей Т. Й. та помічнику  вихователя Вагерич М.Г.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

 

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснювалася на підставі Законів України “ Про освіту”“ Про дошкільну освіту “ ( ст. 35 ) , “ Про охорону дитинства “ (ст. 5 ), Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 22.11.2004 №1591 “ Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах “, “Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах “, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України 17.04.2006 р. за № 298 / 227.

Починаючи з 2 березня 2015 р. харчування дітей в ДНЗ №19 здійснювалося у відповідності до грошових норм, затверджених рішенням виконкому Ужгородської міської ради від 16.01.2015 р. за №14, а саме: 22 грн.00 коп. — на одну дитину в день. ( 60 % сплачують батьки, що складає 13 грн.20 коп., 40 % — з коштів міського бюджету).

У  ДНЗ № 19  працює досвідчений, висококваліфікований  медичний персонал та кухарі. Про їх роботу  говорять результати —  за навчальний рік перевірками  СЕС жодного разу не було виявлено грубих порушень  санітарного стану приміщень харчоблоку, складів та овочесховища, також порушень відповідності  нормам калорійності. Хочеться висловити подяку медичному персоналу, працівникам харчоблоку за відповідальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків.

Умови для організації харчування задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення , забезпечений проточною холодною та  гарячою водою, оснащений  необхідним технологічним обладнанням, яке все, окрім картоплечистки знаходиться у робочому стані, не зважаючи  на закінчення строків  експлуатації.

Двічі на рік проводиться капітальний ремонт  електричної  печі із заміною тенів  — силами працівників закладу.

Холодильне обладнання — в робочому стані ( морозильна камера — 1 ; холодильники — 2 ). Станом на 1.06.2013 року — за сприяння спонсорів з’явився ще 1 холодильник для зберігання молочної продукції.

На харчоблок закуплено: електробойлер – 2045 грн., посуд – 1143 грн.

Приємною новиною стало участь ДНЗ №19 у “Проекті покращення санітарних умов в дитсадках м. Ужгорода”. Проект реалізовується за сприяння громадської організації “Карпатське Агенство Прав Людини “Вестед” у партнерстві з управлінням освіти Ужгородської міської ради за підтримки народу Японії. Період реалізації — 2015-2016 рр.

 

Миючими та дез. засобами харчоблок забезпечений  за  рахунок бюджетних коштів 3140.24 грн.

Продукти в ДНЗ завозилися із відповідними сертифікатами якості.

З боку адміністрації закладу здійснювався систематичний чіткий  контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно — гігієнічних правил тощо.

На початок 2016 — 2017 н. р. складено перспективне меню (на осінньо — зимовий та весняно — літній сезони ), яке погоджено  в міській  держпродспоживслужбі.

 

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

—         безкоштовно — дитина-інвалід  — 1;

—         діти учасників АТО — 7;  дитина,

—         переміщена з тимчасово окупованої території України — 3.

—         малозабезпечені – 4

—         багатодітні сім’і  (25 % від вартості харчування ) — 20 дітей .

 

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою  у  “Журналі обліку виконання норм харчування“.

На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби — корекція харчування .

 

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів. Про здійснення належного контролю за харчуванням дітей з боку адміністрації свідчать видані накази:

 

Тема харчування дітей в ДНЗ №19 неодноразово піднімалася на виробничій нараді ( вересень 2015 р. ) та на педрадах і нарадах при завідувачеві.

 

В травні 2017 року згідно наказу управління освіти Ужгородської міської ради в закладі було здійснено перевірку організації харчування дітей. За результатами перевірки було видано наказ управління. Недоліків в організації харчування в закладі не виявлено.

 

 

9. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

 

      Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі кервіника , тому що на це  вирішення його потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, який сформовано Ужгородською міською радою.

Фінансові асигнування на 2016 рік включало лише захищені статті  і лише частково на утримання дошкільного закладу. Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснювалась  згідно кошторису, сформованого Ужгородською міською радою.

Фінансові асигнування на 2016  рік включали  лише захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу.

 

Виділено коштів з бюджету — 2038086 грн.

Зарплата працівників — 2123505,00грн.

Харчування дітей — 225400,00 грн.

Енергоносії — 112000,00 грн.

Газ – 190000,00 грн

Вода – 27000, 00 грн.

Послуги – 40000 грн.

Спец рахунок – 9000 грн.(видатки – 7300 грн.)

Вартість утримання 1 дитини на день – 132 грн.

 

Залучено коштів : благодійних та спонсорських —  20657,00  грн.

Вид спонсорської допомоги  — 1530,00 грн.:

 

— Телевізори б/в – 4 шт. – 1000 грн.

— занавіски  тюлеві б/в – 3 шт. – 80 грн.

— світильники  на стелю – 9 шт. – 450 грн.

 

Благодійні – 19127 ,00 грн.:

—        Батьківські кошти: електричні бойлери /50 л/, 3 шт. – 5250 грн

—        Обладнання дерев»яне на майданчик  ІІ мол групи №2 «Казковий будиночок» — 2000 грн.

—        Парканчик дерев»яний на майданчик ІІ мол групи  /36.8 м кв./ — 5677 грн.

—        Обладнання «Паровозик дитячий» дерев»яний – 1шт. – 150 грн.

—        Машинки дерев»яні дитячі на три вікові групи – 3 шт. – 450 грн.

—        Обладнання «Казкові будиночки», 3 шт. – 600 грн.

—        М»який інвентар, І мол група – 16 к-тів  —  5000 грн.

 

Бюджетні кошти — 19776,39  грн.:

—        Канцелярське приладдя – 1829,04 грн.

—        Офісний папір – 1503,36 грн.

—        Миючи засоби – 2708,24 грн.

—        Пральний порошок – 1252,00 грн.

—        Рідина для посуду – 432,00 грн.

—        Господарські товари в асортименті – 2101,00 грн.

—        Посуд – 1143, 00 грн.

—        Бойлер – 2045, 04 грн.

—        Постільна білизна – 5502,00 грн.

—        Рушники дитячі – 585,00

—        Медикаменти – 675,71 грн.

 

Надання платних освітніх послуг ( яких ) — Гурток по вивченню англійської  мови — спец. рахунок : 9000 грн.

Я вдячна батькам, які допомогають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей.

Поступове  осучаснення  розвивального  середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку і плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Дякую за увагу!!!

 

Прокоментувати


Рекомендуємо


Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/dnzn19/dnz19.com.ua/www:/home/dnzn19/.system/tmp:/usr/local/pear) in /home/dnzn19/dnz19.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 2081