Звіт керівника ДНЗ №19 за 2017-2018 н.р

admin 30 - Июль - 2018

УКРАЇНА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 19

 

ЗВІТ

ЗАВІДУВАЧА ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ №19

КРИВАНИЧ СВІТЛАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСКІСТЮ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

5 липня 2018 року

 

       Даний Звіт зроблено на підставі наказу Міністерства  освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст Звіту зроблено на підставі «Положення про порядок звітування керівника дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорі стю прийняття й виконання управлінських  рішень, запровадження колегіальної  етики управлінської діяльності завідувача.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття рішень та виконання керівником відповідних рішень у сфери управління навчальним закладом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт завідувача ДНЗ№19 Криванич С.О.
 2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ДНЗ № 19 розпочав функціонування у 1970 році.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’ер.

Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

 

Для занять створені всі умови, а  саме — обладнані спеціальні приміщення:

 • музично — фізкультурна зала;
 • педагогічний кабінет/ кабінет пр. психолога
 • медичний кабінет з ізолятором;
 • фізкультурний  та прогулянкові майданчики .

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

 

За проектною потужністю ДНЗ №19 розраховано на 145 місць для дітей від 2 до 6 (7 ) років.

Групи комплектувались переважно на початок 2017 — 2018 року.

Укомплектовано 6 вікових груп :

—       1 група для дітей раннього віку;

—       5 груп для дітей дошкільного віку .

Всі  групи з  україномовним режимом навчання.

На кінець навчального року спискова кількість дітей – 140./яслі – 23, сад – 117/.

Середня спискова кількість дітей за 9 місяців -133 дітей.

Середня наповнюваність за 9 місяців : яслі — 16 ; сад —  117 дітей.

Фактичне відвідування складає  за 9 місяців — 85 %.

Середнє відвідування за 2017 — 2018 н. р. —  яслі – 12 дітей, сад – 86.3 дитини.

До школи підуть — 33 вихованця.

За соціальним статусом:

—         15 дітей із багатодітних сімей ;

—         7 дітей — батьків учасників АТО;

—         5 дитини — з тимчасово окупованої території України;

 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-виховний процес в ДНЗ № 19 забезпечують 15 педпрацівників :

1 – завідувач, 11 вихователів, 1 — музкерівник , 1 — вихователь — методист/ 1 — практичний психолог, 1 — фізінструктор.

Обслуговуючий персонал — 20 чол.

 

За освітнім рівнем педагогічний колектив характеризується так :

 • освіта вища — 13 педагогів ( 86,7 % ) ;
 • освіта середня спеціальна дошкільна — 2 педагоги  (13.3 % ).

 

За стажем роботи :

 •  від 15 — 25 років — 4 педагога ( 26, 7% );
 •  від 25 — 35 років — 1 педагогів ( 6,7 % );
 • 35 років і більше — 6 педагогів ( 40 % ).

За кваліфікаційним рівнем :

—         “Спеціаліст вищої категорії “ — 8 педагогів  ( 53,3 % );

—         “Спеціаліст 1 категорії “ — 0

—         “Спеціаліст 11 категорії “ — 2 ( 13.3%) ;

—         Відповідає займаній посаді з вищим посадовим окладом — 1 педагоги (6.7%).

—         Молодий спеціаліст -3 педагог (20%)

—         Педагогічне звання “вихователь-методист” — 4 педагогів — ( 26.7) % ) .

—         Педагогічне звання «старший вихователь» — 1 педагог – (6.7%)

—         Педагогічне звання “практичний психолог-методист” — 1 педагог — (6,7 %).

 

Адміністрація створює оптимальні умови  для  постійного професійного  росту педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році атестовано 1 педагога.  Курси підвищення кваліфікації пройшли 2 педагога.

Завдяки  розстановці кадрів робота колективу ДНЗ № 19 відзначається стабільністю та позитивною результативністю .

 

                   4. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  У  2017-2018 н.р.

 

 1. Впровадження інтернет — технологій в роботу ДНЗ  № 19  та комп’ютерізація управлінської  діяльності .
 2. Ефективне використання механізму моніторингу як елементу системи контролю за НВП та рівнем знань, умінь і навичок дітей  за новими критеріями згідно освітніх ліній Базової програми  «Українське дошкілля».
 3. Формування у дітей життєвої компетентності та цілісного світосприймання як основного компоненту в контексті особистісно — орієнтованої моделі виховання .
 4. Постійний психологічний супровід НВП в процесі здійснення психолого — діагностичної та розвивальної роботи з дітьми .
 5. Формування у дітей громадянської правової свідомості, виховання патріотизму, духовної та моральної культури.
 6. Формування звукової культури мовлення та мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.
 7. Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей та зміцнення  психофізичного та психоемоційного здоров’я дітей , формування у дітей поняття «здоровий спосіб життя».

 

5. МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

 

Аналізуючи стан відвідування дітьми ДНЗ № 19, можна дійти висновку, що у порівнянні з минулими роками — від 2013 до 2017, цифрові показники покращилися .

А саме :

 • Загальна захворюваність за  2013 р. — 180 ( кількість дітей -166 ).
 • Загальна захворюваність за  2014 р. — 160 ( кількість дітей — 170 ).
 • Загальна захворюваність за  2015 р.  — 194 ( кількість дітей — 157 ).
 • Загальна захворюваність за  2016 рік – 190 (кількість дітей – 150).
 • Загальна захворюваність за 9 місяців 2017 року —  167 (кількість дітей – 133 )

Пропущено  за 9 місяців – 3426 дітоднів, з них по хворобі – 1397, що складає 40 %.

Однією  дитиною протягом року пропущено через хворобу- 10 днів.

Середнє відвідування /фактично/ — яслі – 12, сад – 86.3. це складає 85 %.

Були відсутні: гепатит, гострі кишкові інфекції, травми.

—         повітряно-крапельні інфекції — 3,

—          решта: 164  — ГРВІ.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 

 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 2. Систематичне щеплення дітей.
 3. Дотримання вимог санітарії.
 4. Здійснення загартування вихованців.
 5. Організація фізичного виховання.
 6. Чітке дотримання режиму.
 7. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

 

Розподіл за групами здоров’я наступний:

 

 • Основна  — 135 дітей;
 • Підготовча — 4;
 • Спеціальна — 1.

 

На диспансерному обліку знаходяться — 38 вихованців.

З  них:

—         Кістковом»язові хвороби – плоскостопість — 16

—         Захворювання нервової системи – 2

—         Хвороби ока – 1

—         Хвороби системи кровообігу та серця – 3

—         Хвороби крові та кровотворення – 7

—         Бронхіальна астма – 0.

—         Панкреатит – 2

—         Пієлонефрит – 1

—         Розлади психіки та поведінки – 1

—         Атопічний дерматит – 3

—         Вроджені аномалії — 2

 

Про наявність в кожній віковій групі дітей, які знаходяться на “ДО” знає кожний вихователь і фізінструктор, музкерівник і практичний психолог, які беруть до уваги індивідуальні можливості даної  дитини під час проведення НВП і, особливо, під час фіз. навантаження на заняттях та у повсякденному житті.

 

Регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей:

 • ясельна група — 1 раз на місяць;
 • дошкільні — 1 раз у квартал.

 

Згідно плану проведено обстеження дітей на ентеробіоз.

В кожній групі щоденно проводиться огляд дітей на педікульоз та чесотку.

Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд.

ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за бюджетні кошти 675,71 грн.

Медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

За сприяння батьків сер.гр.№2  придбано 2 кварцеві лампи для опромінювання групових приміщень та  батько Крегул А. надав спонсорську допомогу в І молодшу групу (кварцева лампа).

Медичний кабінет облаштовано меблями: 2 шафи та письмовий стіл (спонсорська допомога)

 

У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності згідно розпоряджень Ужгородської СЕС, наказів управління освіти та завідуючої ДНЗ №19.

 

6. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

     З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів та їхньої самоосвіти була проведена педрада з елементами психолого-педагогічного тренінгу “Впровадження в діяльність ДНЗ №19 системи роботи щодо зміцнення та збереження психофізичного та психоемоційного здоров’я дітей”.

 

В ДНЗ №19 використовувалися наступні види контролю:

 • спостереження за дітьми та бесіди з вихователями щодо змісту, форм і методів роботи та результативності НВП;
 • аналіз планів НВР з метою визначення змісту та форм роботи з дітьми щодо реалізації навчально-виховних завдань з основних розділів програми та ії змістовних ліній.

 

Це дало змогу дійти до висновку, що НВР проводиться відповідно вимог програми із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей і, що дуже важливо, із забезпеченням умов щодо збереження та зміцнення психофізичного та психоемоційного здоров’я дітей.

 

Проводилися різні форми роботи з педагогами з даного питання. Вихователь-методист Гірей Т.Й.:

 • консультації;
 • семінари;
 • анкетування;
 • тестування.

 

Педагоги закладу використовують у своїй роботі передові педагогічні досвіди роботи :

 

 • Досвід вихователя Бодак Г.І “Механізм впровадження індивідуального та диференційованого підходу в системі роботи по зміцненню та збереженню психофізичного здоров’я дошкільників”;
 • Досвід роботи вихователя Єдрзеяк К.С “Розвиток соціально-емоційної сфери дошкільників як запорука зміцнення та збереження їх психоемоційного здоров’я”.

 

 

Згідно річного плану роботи в ДНЗ №19 проводилися  фізкультурно-оздоровчі заходи:

 • пішохідні переходи;
 • заняття на відкритому повітрі;
 • фізкультхвилинки і фізкультпаузи;
 • розваги і свята;
 • Тижні здоров’я.

Згідно Листа Міністерства освіти  додано проведення ще одного заняття з фізичної культури, таким чином, в кожній віковій групи проводяться три заняття з фізкультури на тиждень.

 

З 25 — 29.04.2018 р. було проведено “Тиждень безпеки дитини”. Під час Тижня  були здійснені заходи щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячого травматизму:

—         заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо,

—         сюжетно-рольові, дидактичні,

—         рухливі ігри з даної тематики,

—         моделювання ситуації з  пожежної тривоги.

З 1.09. — 30.09. 2017 р. — “Місячник безпеки дорожнього руху”.

   Заходи проводилися з метою запобігання дитячому травматизму, закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки в побуті, на дорогах тощо.

 

У 2017 — 2018 н.р. нещасних випадків з дітьми під час НВП не зареєстровано.

Систематично проводились  різні форми роботи з батьками — загальні та групові батьківські збори, консультації, розміщення інформації в батьківських куточках.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій у освітньо — виховний процес дозволило покращити стан здоров’я , моніторинг якого регулярно здійснює медична служба .

 

 7. ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІІ ОСВІТНЬОІ  ПРОЦЕСУ

     Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги закладу перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні  програми та методики.

Педагогічний колектив працює за Базовими програмами “Українське дошкілля“. Окрім базових програми у ДНЗ № 19  впроваджуються і парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантноі частини навчального плану.

 

З  1 листопада  2017 року велась гурткова робота за батьківську плату за додаткові освітні послуги. спеціалістом Гуляш А.С. Англійську мову вивчали вихованці середньої  групи  та  старші групи №№1-2    — 24 вихованців .

З 27 листопада 2017 року в закладі розпочав роботу гурток «Творча майстерня». Керівник гуртка  – вихователь ДНЗ№19 Єдрзеяк К.С. /на 0.5 ставки, згідно штатного розпису дошкільного закладу/. Гуртком охоплено дітей середньої та старших груп №№ 1-2 /всього 75 дітей/.

 

Велика увага приділялася турботі про психофізичний та психоемоційний стан вихованців відповідно наказу МОН України “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності” за №520-26965 від 13.05.2015 р. З цією метою в ДНЗ №19 було розроблено нові орієнтовні сітки занять, які включають у собі планування та проведення різноманітних видів навчальної та самостійної діяльності дітей на протязі дня, індивідуальну роботу з дітьми з основних освітніх ліній у відповідності з Інструктивно-методичними рекомендаціями “Щодо  особливостей організації  діяльності закладів дошкільної освіти  у 2018-2019 н.р.” Лист МОН України  від 13.06.2018 р. №1/9 – 386.

Вихователем – методистом розроблено нові критерії моніторингу рівня знань, умінь і навичок дітей середньої та старших груп, які включають  показники за основними лініями розвитку дітей згідно програми «Українське дошкілля». /Додаток 1/.

 

Надзвичайно важливою є діагностика  психологічної  готовності дітей шостого року життя до шкільного навчання . в квітні-травні 2017 року було обстежено 33  вихованців. Визначено  рівень  психосоціальної  зрілості дітей , рівень мотиваційної готовності, інтелектуального розвитку тощо. Результати виявились задовільними.  Додаток № 2.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

 

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснювалася на підставі Законів України “ Про освіту”“ Про дошкільну освіту “ ( ст. 35 ) , “ Про охорону дитинства “ (ст. 5 ), Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 22.11.2004 №1591 “ Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах “, “Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах “, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України 17.04.2006 р. за № 298 / 227.

Починаючи з 1 січня 2018 р. харчування дітей в ДНЗ №19 здійснювалося у відповідності до грошових норм, затверджених рішенням виконкому Ужгородської міської ради від 16.01.2015 р. за №14, а саме: 43 грн — на одну дитину в день. (50 % сплачують батьки, що складає 21 грн.50 коп., 50 % — з коштів міського бюджету). Слід зауважити, що 50 відсотків батьки платять із фактичної грошової норми.

У  ДНЗ № 19  працює досвідчений, висококваліфікований  медичний персонал та кухарі. Про їх роботу  говорять результати —  за навчальний рік перевірками  СЕС жодного разу не було виявлено грубих порушень  санітарного стану приміщень харчоблоку, складів та овочесховища, також порушень відповідності  нормам калорійності. Хочеться висловити подяку медичному персоналу, працівникам харчоблоку за відповідальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків.

Умови для організації харчування задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення , забезпечений проточною холодною та  гарячою водою, оснащений  необхідним технологічним обладнанням, яке все, окрім картоплечистки знаходиться у робочому стані, не зважаючи  на закінчення строків  експлуатації.

Двічі на рік проводиться капітальний ремонт  електричної  печі із заміною тенів  — силами працівників закладу.

Холодильне обладнання — в робочому стані (морозильна камера — 1 ; холодильники — 2).

В закладі є окремий  холодильник для зберігання молочної продукції. Холодильник був наданий спонсором.

На харчоблок закуплено: електробойлер – 2045 грн., посуд – 1143 грн.

Приємною новиною стало участь ДНЗ №19 у “Проекті покращення санітарних умов в дитсадках м. Ужгорода”. Проект реалізовується за сприяння громадської організації “Карпатське Агенство Прав Людини “Вестед” у партнерстві з управлінням освіти Ужгородської міської ради за підтримки народу Японії. Період реалізації — 2015-2016 рр.

 

Миючими та дез. засобами харчоблок забезпечений  за  рахунок бюджетних коштів 3140.24 грн.

Продукти в ДНЗ завозилися із відповідними сертифікатами якості.

З боку адміністрації закладу здійснювався систематичний чіткий  контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно — гігієнічних правил тощо.

На початок 2017 — 2018 н. р. складено перспективне меню (на осінньо — зимовий та весняно — літній сезони ), яке погоджено  в міській  держпродспоживслужбі.

 

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

—         діти учасників АТО — 7;

—         переміщена з тимчасово окупованої території України — 5.

—         багатодітні сім’ї  (25 % от 50 % від вартості харчування ) — 15 дітей .

 

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою  у  “Журналі обліку виконання норм харчування“.

На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби — корекція харчування. Додаток №3 про харчування.

 

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів. Про здійснення належного контролю за харчуванням дітей з боку адміністрації свідчать видані накази:

 

Тема харчування дітей в ДНЗ №19  є на постійному контролі адміністрації. Це питання розглядається  на виробничій нарадах, педагогічних радах та нарадах при завідуючий.

 

9. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

 

      Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника , тому що на це  вирішення його потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, який сформовано Ужгородською міською радою.

Фінансові асигнування на 2018 рік включало  захищені статті  та частково на утримання дошкільного закладу. Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснювалась  згідно кошторису, сформованого Ужгородською міською радою.

Виділено коштів з бюджету — 62673545.00 грн., а саме:

Нараховано зарплати – 220672.00 грн.

Харчування дітей — 125856,00 грн.

Енергоносії — 73322,00 грн.

Газ – 98512,00 грн

Вода – 13063, 00 грн.

Придбання матеріальних товарів – 4682.00 грн

Оплата екологічного податку – 1672.00 грн

Послуги – 12174 грн.

Медикаменти – 357 грн

—        Канцелярське приладдя – 3000грн.

—        Офісний папір – 0 грн.

—        Миючи засоби  /для  миття посуду, для прання білизни, засоби особистої гігієни  дітей/ – 14369,21  грн.

—        Господарські товари в асортименті:

Лампочки світлодіодні –ЛЕД – 60 шт. – 1583,40 грн.

—        Посуд – 0 грн.

Основні засоби на суму – 26906, 96 грн., з них:

—        Водонагрівачі – 2 шт., 4052,96 грн.

—         Холодильник в медичний кабінет – 4554 грн

—         Картоплечистка – 1 шт. – 18300 грн.

Сантехнічні матеріали  та сантехнічне обладнання для ремонтних робіт – 4494,69 грн.

 

—        Постільна білизна – 0 грн.

—        Рушники дитячі – 0 грн.

—        Медикаменти – 2077,7 5грн.

—         Медичні картки – 195 грн.

—         Журнал періодичний – 98.44 грн.

Ремонтні роботи:

—         ремонт аварійної бесідки – 23700 грн. /за бюджетні кошти/.

Придбано за  кошти спецрахунку – 5248 грн., з них:

—         господарський інвентар: 173 грн.

—         посуд для харчоблоку /тази 2 шт/ — 675 грн.

—         пиловсмоктувач  «Електролюкс» — 1 шт. – 2600 грн.

—         стелажі на склад 2 шт. – 1800 грн

Спонсорська, батьківська  та благодійна допомога на суму 35122.00 грн., а саме:

Ремонт крівлі бесідки /ст. група №1/ — 2000 грн /за матеріал/.

Завезення  піску – 15 міхів.

Футбольні ворота для міні-футболу  та фарбування  воріт —  2 шт. /орієнтовна ціна – 2000 грн.

Демонтаж фізкультурного обладнання та його встановлення на інші майданчики – 400 грн.

Виготовлення  двох форм для запікання в духовій шафі —  480 грн. /2 шт./

Шафа б/у для зберігання білизни – ст. група №2, /300 грн./

Шафи для медичного кабінету – 2 шт. та письмовий стіл – /700 грн./

Виготовлення нової пісочниці / ст. група №1/ – 872 грн.

Виготовлення ігрового обладнання на майданчики середньої групи  — лавиці /2 шт./ та ремонт пісочниці – 1000 грн.

Вирівнювання грунту екскаватором, видалення каміння та посів трави  на ігрових майданчиках /середньої та І молодшої груп/ — 4800 грн.

Фарбування підлоги 500 м кв./у 5 групах/ – 5000 грн.

Фарба різнокольорова  на ігрове/спортивне  обладнання – 1635 грн. –                                 ІІ молодша №2

Кран водопровідний – 475 грн.- ІІ молодша №2

Унітази /2 шт/ — 1600 грн – старша №2

Фарба різнокольорова – 1020 грн. – старша №2

Виготовлення та фарбування обладнання дерев»яного на майданчику  ІІ мол. групи №1: «Казковий будиночок», машинка дерев»яна дитяча,  ІІ мол. група №1  – 1 шт., завезення  нового піску в пісочницю 4500 –  грн.

Закупка штор для спальні  – ІІ мол. група №1 – 2300 грн.

Сітка на вікно – І молодша група– 1шт. – 350 грн.

Пісок в пісочниці /10 міхів/- І молодша група — 500 грн

Виготовлення нової пісочниці  — І молодша група – 550 грн.

Встановлення бойлера  та проведення водопровідних труб до туалетного  приміщення  та його підключення – І молодша група– 2000 грн.

Канцтовари, іграшки, ілюстративний матеріал І молодша група – 640 грн.

Посуд на групу  І молодша група – 2000 грн.

Але, поряд з досягненнями, в дошкільному закладі існує ряд невирішених проблем, а саме:

 1. Наявність сухих аварійних дерев на території закладу, на ігрових та фізкультурному майданчиках. /7 тополь, 1 клен/.
 2. Багато дерев потребують термінової формувальної обрізки.
 3. Корні дерев на території закладу  зіпсували асфальтне покриття та дворову каналізаційну систему, що призводить до постійного затоплення   пішохідних проходів.
 4. Плескальний басейн закладу потребую капітального ремонту.
 5. Є нагальна потреба у асфальтуванні пішохідних доріжок на території закладу та під»їздних  шляхів з боку вул. В. Ковача.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей.

Поступове  осучаснення  розвивального  середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку і плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Дякую за увагу!!!

 

Прокоментувати


Рекомендуємо


Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/dnzn19/dnz19.com.ua/www:/home/dnzn19/.system/tmp:/usr/local/pear) in /home/dnzn19/dnz19.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 2081