Звіт директора ЗДО №19 Криванич С.О перед колективом і громадськістю 07.07.2020 р.

admin 12 - Июль - 2020

 

ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ  № 19

ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №19

КРИВАНИЧ СВІТЛАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
(он лайн, з розміщенням на веб сайті ЗДО№19)

07 липня  2020 року

 

       Даний Звіт зроблено на підставі наказу Міністерства  освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст Звіту зроблено на підставі «Положення про порядок звітування керівника дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

       МЕТА ЗВІТУ:

       Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських  рішень, запровадження колегіальної  етики управлінської діяльності  керівника.

      ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття рішень та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт  директора ЗДО№19 Криванич С.О.
 2. Обговорення звіту  рекомендації, пропозиції (в режимі он лайн).

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

          Заклад дошкільної освіти №19 у своєї діяльності керується:

—         Конституцією України

—         Законом України «Про освіту»

—         Законом України «Про дошкільну освіту»

—         Положенням про дошкільний навчальний закладу України, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 01.03.2003 року №305 та іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом.

        ЗДО № 19 розпочав функціонування у 1970 році.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням.

Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

 Для занять створені всі умови та оформлено розвивальне середовище, а саме:

      * вікові групи — 6

* музично — фізкультурна зала;

* педагогічний кабінет/ кабінет пр. психолога

* медичний кабінет з ізолятором;

* фізкультурний  та прогулянкові майданчики .

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

     За проектною потужністю ЗДО №19 розраховано на 145 місць для дітей від 2 до 6 (7) років.

Групи  формувалися  переважно на початок 2019 — 2020 року.           

Укомплектовано 6 вікових груп:

—       2 груп для дітей раннього віку;

—       4 групи для дітей дошкільного віку .

Всі  групи з  україномовним режимом навчання.

На кінець навчального року спискова кількість дітей – 126    /яслі – 40, сад – 86/.

Середня спискова кількість дітей за 6.5 місяців: яслі – 19 , сад — 21  .   

Середнє відвідування за 2019 — 2020 н. р. по ЗДО: яслі – 10, сад – 16.

До школи підуть 37вихованців.

       Кількість дітей за соціальним статусом:

—         11 дітей із багатодітних сімей;

—         7 дітей — батьків учасників АТО;

—         3 дитини — з тимчасово окупованої території України.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

          

    Навчально-виховний процес в ЗДО № 19 забезпечують 15 педагогічних працівників :

1 –  директор, 12 вихователів, 1 – музичний керівник ,                                                     1 — вихователь — методист/ 1 — практичний психолог (0.5 ст.).

Обслуговуючий персонал —   24    чол.

Вакансії станом 1.07.2020 року – 0.75 інструктор з фізичного виховання, 0.5 ставки вихователя.

 

За освітнім рівнем педагогічний колектив характеризується так :

 • освіта вища — 12 педагогів (80  %) ;
 • бакалавр та  середня спеціальна дошкільна — 3 педагога  ( 20% ).

За стажем роботи :

      *    від 0 – 5  —  3 педагога  (20%)

      *    від  5 – 15 —  2 педагога (13.3 %)

*     від 25 — 35 років — 5  педагогів ( 33.3 % );

*     35 років і більше —   5   педагогів (33.3% ).

   

За кваліфікаційним рівнем :

—         “Спеціаліст вищої категорії “ — 7 педагогів  (50% );

—         “Спеціаліст 1 категорії “ – 1  (7.1%)

—         “Спеціаліст 11 категорії “ — 1 (7.1%) ;

—         Спеціаліст —  5 – (35.7%)

—         Молодий спеціаліст — 2 педагог (14.3%)

—         Педагогічне звання “вихователь-методист” — 3 педагога — ( 21.4 % ) .

—         Педагогічне звання «старший вихователь» — 1 педагог – (7.1%)

—         Педагогічне звання “практичний психолог-методист” — 1 педагог — (7.1 %).

           Адміністрація створює оптимальні умови  для  постійного професійного  росту педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного.

Усі працівники закладу добросовісно виконують свої обов»язки, працюють творчо, що є невід»ємною складовою успішного управління закладом та реалізацією поставлених завдань.

За сумлінну працю і зразкове виконання службових обов»язків всі педагоги, технічний персонал отримали премії до професійного свята Дня дошкільника та щорічну грошову винагороду.

         У поточному році, згідно плану  проходження атестації атестовано 4 педагога:

 1. Практичний психолог Гірей Т.Й. – атестована на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «практичний психолог – методист».
 2. Вихователь Круценко Л.І. – атестована на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь – методист».
 3. Музичний  керівник Клицько І.І. – атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
 4. Вихователь Мацур М.І. –  атестована з присвоєнням  кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

          Курси підвищення кваліфікації  в березні 2020 року пройшли 3 педагоги.

Завдяки  професійній розстановці кадрів робота колективу ЗДО № 19    відзначається стабільністю та позитивною результативністю .

4.ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  У  2019-2020 н. р.

 

Проблемне питання ЗДО № 19 на 2019-2020 н. р.:

«Науково-методичний  та психолого-педагогічний супровід процесу   формування гармонійно розвиненої особистості,  реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в контексті вимог сучасної  освіти».

 

І.2.  Пріоритетні напрямки діяльності ЗДО№19  на 2019-2020 навчальний рік:

І. 2 1. Створення системи навчально-виховної та розвивальної роботи з формування у дітей дошкільного віку життєвої компетентності та цілісного світосприймання як основного компоненту в контексті особистісно-орієнтованої моделі виховання дитини на сучасному етапі.

       2). Здійснення постійного психологічного супроводу навчально-виховного процесу  в процесі здійснення психолого — діагностичної , розвивально — корекційної  та навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку.

       3). Ефективне використання механізму моніторингу як елемента системи контролю за навчально-виховнім процесом та рівнем розвитку та навчання дітей дошкільного віку

      4) Впровадження в практику роботи дошкільного навчального закладу ефективних методик оцінки якості рівня  знань, умінь і  навичок згідно вимог Програми розвитку дітей  дошкільного віку «Українське дошкілля» за новими критеріями згідно змістових ліній.

      5) Продовження процесу комп’ютеризації впровадження  інтернет — технологій в роботу дошкільного закладу

      6) Забезпечення основами комп’ютерної грамотності педагогів  та впровадження комп’ютерних технологій в управлінську та навчально-виховну діяльність закладу

      7) Забезпечення захисту дошкільного закладу від неякісних освітніх послуг, пошук внутрішніх резервів, здійснення  заходів, спрямованих на поліпшення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, відновлення пріоритетів виховання.

      8) Ефективне використання матеріально — технічної бази , навчально-методичного забезпечення.

  І.2.2. Виділення у провідний напрям виховної роботи формування у дітей громадянської активності та свідомості, правової свідомості, виховання патріотизму, духовної та моральної культури, роботу з батьківською громадою.

І.2.3.Постійне удосконалення навчально — виховного процесу з врахуванням діючих нормативних вимог про освіту в цілому, державних стандартів, визначеного статусу, типу освітнього закладу.

 І.2.4.Продовження роботи по добору і структуруванню навчально-виховного процесу на засадах диференціації та інтеграції, широкому використанню педагогічних інновацій, інформативних технологій і впровадження елементів розвивального навчання та виховання протягом року.

 І.2.5. Здійснення соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримання Конституції України, чинного законодавства України, Конвенції ООН з прав дитини.

  І.2.6.Приведення у відповідність із концепціями Державної національної програми  «Освіта», оновленого варіанта Базового компоненту дошкільної освіти Програми розвитку старших дошкільників « «Українське дошкілля» систему навчання педагогічних кадрів, підвищення їх професійної та педагогічної майстерності, ерудиції та культури у відповідності до кваліфікації, вимог та посадових обов’язків, а саме:

1.2.6.1. Постійне підвищення  фахової майстерності педагогів через участь у міських методичних об’єднаннях різних вікових груп, у роботі Платформи наступності та роботі Школи молодого вихователя. (згідно плану управління освіти)

1.2.6.2. Виконання плану курсової перепідготовки педагогічних кадрів та плану проходження атестації на період 2019-2020 н.р.  за новими вимогами.

5.МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

 

   Одним із пріоритетних напрямків роботи ЗДО№19 є забезпечення збереження та зміцнення здоров2я дітей і працівників установи.  

    У закладі наявний медичний кабінет з ізолятором.  

    Медичний кабінет закладу забезпечений необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги,  жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

    На 01.09.2019  року закуплено медикаментів на суму 1000 грн.

    Станом на 01.06.2020 року придбано антисептики для рук, дезінфікуючі та миючі засоби, одноразові паперові рушники, рукавички,  маски для персоналу установи на загальну суму:  8281.58 грн.

   Закуплено безконтактні термометри в кількості 6 штук на загальну суму: 11040,00 грн.

     Ведення обліково- звітної та медичної документації з питань медичного обслуговування дітей здійснює старша медична сестра у порядку визначеному  Міністерством Здоров»я  України  та згідно  нормативно — правових документів. Відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров»я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005р., №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», Додатка №1 до Інструкції з діловодства сестрою медичною ведеться обов»язкова  документація.

     Весь перелік необхідної обліково — звітної документації відображено в новій  Номенклатурі справ закладу.

    Слід зазначити , що починаючи з 12.03.2020 року у закладі тимчасово припинено освітній процес та установлено карантин. Наказом управління освіти від 12.03.2020 року, №75  заборонено відвідування  установи вихованцями  з метою посилення протиепідемічних заходів недопущення поширення випадків COVID — 19 серед дітей дошкільного віку та дорослих.

    Відвідування дітьми закладу є  показником  як стану здоров»я дітей, так і рівня психологічного комфорту в групах.

   За період з 01.09.2019 по 12.03. 2020р. відвідання  вихованцями закладу складає: 10971 д/ днів (при плані на цей період :14590 д/днів).

   Відсоток відвідування складає: 75%

    Пропущено:3619 д/днів. З них по хворобі: 863д/днів. Це складає: 23,8%  від загальної кількості пропущених днів.

   Кількість випадків захворювань дітей  за І півріччя 2019- 2020 року складає 92.

   Із них: яслі — 35; сад -57.

   Більшість захворювань:71 (ГРВІ), бронхіти — 11, пневмонії — 4; інфекційні захворювання (вітряна віспа) — 6 випадків.

   Відсутні: гепатити, травми , кишкові захворювання.

   Таким чином, кожним вихованцем ЗДО №19 упродовж 6,5 місяців було пропущено по 6 днів.

   Із 126 вихованців розподіл  за групами здоров»я  може бути представлений таким чином:

—         Основна  — 124 дітей;

—         Підготовча — 2;

—         Спеціальна —  0.

  На диспансерному обліку знаходяться 27 дітей.       

  Про наявність в кожній віковій групі дітей, які знаходяться на “ДО” знає кожний вихователь, музичний керівник і практичний психолог, які беруть до уваги індивідуальні можливості даної  дитини під час проведення освітнього процесу і, особливо, під час фіз. навантаження на заняттях та у повсякденному житті.

       Для зниження захворюваності колективом ведеться систематична робота, зокрема це:

 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 2. Контроль за  щепленням дітей.
 3. Дотримання вимог санітарії.
 4. Здійснення загартування вихованців.
 5. Організація фізичного виховання.
 6. Чітке дотримання режиму.
 7. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

 В закладі регулярно проводяться  антропометричні вимірювання дітей:

—         ясельна група — 1 раз на місяць;

—         дошкільні — 1 раз у квартал.

       В кожній групі щоденно проводиться огляд дітей на педікульоз та чесотку.

Згідно графіку всі працівники ЗДО проходять медичний огляд. (до введення карантину).

   На 2019 – навчальний 2020 рік ЗДО №19 уклав договір з Ужгородською міськрайонною філією ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр» про проведення  робіт по дератизації, по дезінсекції, на обстеження піску щодо зараження гельмінтами (на майданчиках), заміри температурного режиму в усіх приміщеннях закладу в опалювальний сезон та замари рівня освітлення  групових приміщень закладу (на загальну суму 9877.25 грн.).

    У ЗДО впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності згідно розпоряджень відповідних органів, наказів управління освіти та  директора  ЗДО №19.

     В умовах запровадження карантинних протиепідемичних  заходів вся профілактична та просвітницька медична робота серед дітей, педагогів та батьків переведена в режим он лайн.

    В соціальній сеті Фейсбук, в якій створено групу «Планета Дитинства. Дошкільний заклад №19», постійно  розміщується матеріал консультативного характеру щодо правил  поведінки  та правильних дій  в умовах пандепідемії.

     В закладі виготовлено банер «Умови  щоденного прийому дітей до закладу в умовах послаблення карантину».

 

6. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

 

     З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів та їхньої самоосвіти була проведена педрада з елементами психолого-педагогічного тренінгу “Впровадження в діяльність ЗДО №19 системи роботи щодо зміцнення та збереження психофізичного та психоемоційного здоров’я дітей”. Березень 2020 р.

В ЗДО №19 використовувалися наступні види контролю:

 • спостереження за дітьми та бесіди з вихователями щодо змісту, форм і методів роботи та результативності освітнього процесу;
 • аналіз планування освітньої та виховної роботи з дітьми з метою визначення змісту та форм роботи з дітьми щодо реалізації навчально-виховних завдань з основних розділів програми та її змістовних ліній.

           Це дало змогу дійти до висновку, що вся робота  проводиться відповідно вимог програми із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, із забезпеченням умов щодо збереження та зміцнення психофізичного і психоемоційного здоров’я дітей.

          Протягом року (до початку карантину) проводилися різні форми роботи з педагогами з даного питання.

Вихователь-методист Гірей Т.Й.:

 • консультації;
 • семінари;
 • анкетування;
 • тестування.

    Під час організації фізкультурно-оздоровчої роботи  педагоги закладу використовують  досвіди роботи наших педагогів:

 • Досвід вихователя Бодак Г.І “Механізм впровадження індивідуального та диференційованого підходу в системі роботи по зміцненню та збереженню психофізичного здоров’я дошкільників”.
 • Досвід роботи вихователя Єдрзеяк К.С “Розвиток соціально-емоційної сфери дошкільників як запорука зміцнення та збереження їх психоемоційного здоров’я”.

     Згідно річного плану роботи в ЗДО №19 проводилися  фізкультурно-оздоровчі заходи:

 • пішохідні переходи;
 • заняття на відкритому повітрі;
 • фізкультхвилинки;
 • розваги і свята;
 • Тижні здоров’я;
 • Тижні безпеки життєдіяльності.

     Згідно Листа Міністерства освіти  додано проведення ще одного заняття з фізичної культури, таким чином, в кожній віковій групи проводяться три заняття з фізкультури на тиждень. (2 —  в музичному залі, 1 – на прогулянці).

7. ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІІ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ    

         Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги закладу перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні  програми та методики.

Педагогічний колектив працює за Базовими програмами “Українське дошкілля“/оновлений варіант/.  

       З  1 вересня  2018 року в закладі розпочав роботу гурток «Творча майстерня», яку було продовжено і в 2019-2020 н.р.

Керівник гуртка  – вихователь ЗДО№19 Єдрзеяк К.С. /на 0.5 ставки, згідно штатного розпису дошкільного закладу/.

Гуртком охоплено дітей середньої  та старших груп №№ 1-2 /всього 83 дітей/.

    Приділялася належна увага турботі про психофізичний та психоемоційний стан вихованців відповідно наказу МОН України “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності” за №520-26965 від 13.05.2015 р. З цією метою в ЗДО  №19 було розроблено нові орієнтовні сітки занять, зміст який включає наступне:

— планування та проведення різноманітних видів навчальної та самостійної діяльності дітей на протязі дня,

— індивідуальну роботу з дітьми з основних освітніх ліній у відповідності з Інструктивно-методичними рекомендаціями “Щодо  особливостей організації  діяльності закладів дошкільної освіти  у 2019-2020 н. р.” Лист МОН України  від 13.06.2019 р. №1/9 – 386.

       З метою моніторингу  якості навчально — виховного процесу вихователем – методистом  Гірей Т.Й. розроблено нові критерії моніторингу рівня знань, умінь і навичок дітей середньої та старших груп, які включають  показники за основними лініями розвитку дітей згідно програми «Українське дошкілля».

В ІІ півріччі навчального року  моніторинг не проводився із-зі карантину.

         Педагогічний колектив ЗДО№19 постійно працює над підвищенням та вдосконаленням свого професійного рівня. Результатом цієї роботи в 2019-2020 навчальному році  стали  передові педагогічні досвіди педагогів, які підлягали атестації і які впроваджуються в практику роботи з дітьми, а саме:

 • Досвід роботи вихователя-методиста/пр. психолога Гірей Т.Й. «Формування емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку» 2020 р.
 • Досвід роботи вихователя Гецко Є.М. «Формування у дошкільників матеріалістичного світосприймання в процесі ознайомлення їх зі Всесвітом». 2019 р.
 • Досвід роботи вихователя Мацур М.І. «Формування логіко-математичної компетентності старших дошкільників». 2020 рік
 •  Досвід роботи вихователя Круценко Л.І. «Організація дослідницько-експериментальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою». 2020 р.
 • Досвід роботи музичного керівника Клицько І.І. «Розвиток творчих особистостей дошкільників за концепцією Карла Орфа». 2019

      Упродовж  навчального року до початку карантину в закладі було проведено цікаві змістовні заходи.

1. З 1.09. — 30.09. 2019 р.  проведено  “Місячник безпеки дорожнього руху”.      Заходи проводилися з метою запобігання дитячому травматизму, закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки в побуті, на дорогах тощо.

  2. З 20 — 29.10.2019 р.  проведено  Декаду  безпеки дитини. Під час Тижня  здійснено наступні заходи щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячому травматизму:

—        заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо,

—        сюжетно-рольові, дидактичні,

—        рухливі ігри з даної тематики,

—        моделювання ситуації з  пожежної тривоги.

3. На виконання Листа Департаменту освіти і науки України Міністерства загальної та дошкільної освіти від 28.01.2020 року та Листа департаменту освіти і науки ЗОДА з ініціативи Благодійного фонду допомоги безпритульним тваринам «Щаслива лапа» в закладі протягом 15.02.2020 – 1.03.2020 р. було проведено Декаду «Щаслива лапа, або Допоможемо друзям нашим меншим» під час якої проведено наступні заходи навчально-виховного характеру:

 1.  Всеукраїнське заняття доброти «Гуманне  та відповідальне ставлення до тварин» /всі вікові групи».  1 березня 2020 р.
 2. Конкурс малюнку «Щаслива лапа, або Моя улюблена домашня тварина». /дошкільні групи. 2.03.2020 р./
 3. Музично-тематичне заняття «В колі друзів наших менших». 28.02.2020
 4. Надано велику допомогу Ужгородському притулку для тварин «Барбос» : корм, теплі одіяла, ліки тощо.

                                                                      

7.1.Про діяльність ЗДО № 19 щодо профілактики насильства у сім»ї та булінгу в 2019-2020 н.р.

1.      Роботу адміністрації та методичної служби закладу  в період з 1.06.2019 – 1.03.2020  р. було спрямовано на профілактику та попередження насильства у сім’ї та між однолітками і  профілактику булінгу серед дітей та дорослих.

2.      Пріоритетними напрямками діяльності психологічної служби  ЗДО№19 на 2019-2020 н. р. було визначено  наступне:

—        Виділення  у провідний напрям виховної роботи формування у дітей громадянської активності та свідомості, правової свідомості, виховання патріотизму, духовної та моральної культури, роботу з батьківською громадою.

—        Постійне удосконалення навчально — виховного процесу з врахуванням діючих нормативних вимог про освіту в цілому, державних стандартів, визначеного статусу, типу освітнього закладу.

—        Здійснення соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримання Конституції України, чинного законодавства України, Конвенції ООН з прав дитини.

—        Здійснення роз»яснювальної роботи на рівні законодавчих актів щодо протидії насильства у сім»ї  та прояв булінгу  серед дітей та дорослих.

—        Збереження та зміцнення психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу

—        Організація профілактичної роз’яснювальної  роботи щодо насильства та прояв булінгу серед дітей та дорослих

2.      Навчально-виховну роботу  протягом року спрямовано на ознайомлення педагогів з  чинними документами та неухильне їх дотримання, а саме:

— Законів України  «Про освіту»

— «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

— Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству

— постанови КМУ від 24.02.2016 №111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»,

—    постанови КМУ від 03.10.2018 №800 «Деякі  питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»

—  наказу МОН України від 02.10.2018 №1047 » Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

— листа МОН України від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм Закону України щодо протидії булінгу»

—  листа МОН України від 29.12.2018 №1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу».

3.      Адміністрація закладу  ознайомлювала  педагогів та батьків з  визначеними  документами  на педагогічних радах (31.08.2019 р.);

на  зборах трудового колективу( 31.06.2019 р.);

на батьківських зборах: «Що таке  булінг та кібербулінг»( вересень 2019 р.), «Закон про домашнє насильство: основні аспекти»(січень 2020 р.);

під час індивідуальної  роботи з батьками;

на нарадах при директорі,

на консультаціях практичного  психолога  для педагогів та батьків «Домашнє насильство  — проблема, на яку потрібно звертати увагу», «Насильство в сім’ї: як допомогти»», «Як допомогти агресивній дитині», «Дисципліна – не покарання»»,  «Взаємодія сім’ї і закладу – запорука успішного виховання і навчання. Єдині вимоги у вихованні».

4.      В закладі здійснюється  методичне забезпечення з питань запобігання та протидії домашньому  насильству та булінгу. Вихователем-методистом та практичним психологом  розроблено методичні рекомендації для педагогів і батьків  на відповідну тематику, а саме:

—        НАКАЗ  від 05.11.2019 року  № 63 «Про  запобігання випадків булінгу в ЗДО№19»

—        План заходів щодо запобігання та протидії випадкам булінгу/цькування. 12 листопада 2019 року

5.      Практичним психологом Т. Гірей розроблено методичні рекомендації для педагогів і батьків  на відповідну тематику, а саме:

—        «Алгоритм дії адміністрації  дошкільного навчального закладу  в разі отримання повідомлення про жорстоке поводження з дитиною».(жовтень 2019)

—        «Алгоритм дій працівника закладу освіти в разі виявлення випадку насильства над дитиною». (жовтень 2019)

—        «Алгоритм дій   педагога дошкільного закладу  в разі виявлення булінгу в дитячому середовищі».(жовтень 2019)

—        Механізм взаємодії учасників освітнього процесу в разі виявлення випадку жорстокого поводження з дітьми. (грудень 2019)

—        Рекомендації щодо організації роботи з попередження насильства серед неповнолітніх. (грудень 2019)

—        Безкоштовні «гарячі» телефонні лінії у разі виявлення  насильства або булінгу серед дітей та дорослих.

—        Розроблено анкети для педагогів щодо  понять булінгу та насильства та закріплення алгоритму дій в  цих випадках. (січень 2020).

6.           Питання моніторингу стану роботи з даного питання  та шляхи його покращення заплановано на розгляд педагогічної ради 01.06.2020 року.

7.2. Дистанційна робота педагогічного колективу ЗДО№19 під час карантину.

      На час карантину (з 13.03.2020 року) вихователем-методистом Т. Гірей було складено план дистанційної роботи закладу в умовах карантину на березень, квітень, травень 2020 року та надано методичну допомогу кожному педагогу щодо складання планів індивідуальної дистанційної роботи  та їх реалізації в умовах карантину.

Зміст та підсумки роботи закладу під час карантину,  було представлено на педагогічній раді он лайн.

           Систематично (до початку карантину) проводились  різні форми роботи з батьками — загальні та групові батьківські збори, консультації, розміщення інформації в батьківських куточках.   

          Під час карантину для  здійснення дистанційної роботи з батьками та  надання їм професійної психолого-педагогічної допомоги в соціальній мережі Фейсбук було створено спільну з педагогами та батьками групу «Планета Дитинства Дошкільний заклад №19» на платформі якої постійно розміщуються матеріали  навчально-виховного та психолого-педагогічного змісту на допомогу батькам; педагогами закладу проводяться консультації он лайн  з батьками наших вихованців тощо.

     Всю індивідуальну дистанційну роботу педагогічного колективу відображено в планах роботи закладу на з березня по червень 2020 року та в планах і звітах педагогів про свою роботу під час карантину.

     Зміст  роботи  розміщено  на Сайті ЗДО№19.

     Надзвичайно важливою є діагностика  психологічної  готовності дітей шостого року життя до шкільного  навчання, але, на жаль, із-за карантину ця робота не проводилася.

Якщо роботу закладу буде поновлено в серпні місяці за запитом батьків буде проведено відповідну діагностику.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

       Організація харчування дітей в ЗДО здійснювалася на підставі Законів України “ Про освіту”“ Про дошкільну освіту “ ( ст. 35 ) , “ Про охорону дитинства “ (ст. 5 ), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 “ Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах “, “Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах “, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України 17.04.2006 р. за № 298 / 227.

     Починаючи з 1 січня 2018 р., харчування дітей в ЗДО №19 здійснювалося у відповідності до грошових норм, затверджених рішенням виконкому Ужгородської міської ради від 16.01.2018 р. за №14, а саме: 43 грн — на одну дитину в день. (50 % сплачують батьки, що складає 21 грн.50 коп., 50 % — з коштів міського бюджету) та було продовжено і в цьому році.                                                                                                

Слід зауважити, що 50 відсотків батьки платять із фактичної грошової норми. Середня грошова норма за 6,5 місяців 2019-2020 н.р. складає 34,42 грн. 

    На 2020 рік укладено угоду на постачання всіх продуктів харчування з ФОП Борисей М.Е., ФОП Бобрушко Р.І. Постачальники мають державну реєстрацію та відповідні дозволи Держпродспоживслужби м. Ужгорода.  

     Продукти в ЗДО завозилися із відповідними сертифікатами якості.

     На початок 2019 — 2020 н. р. складено перспективне меню (на осінньо — зимовий та весняно — літній сезони ), яке погоджено  в міській  Держпродспоживслужбі.

    Вихованці закладу  одержують щоденне  4-х разове харчування (сніданок, обід, підвечірок, вечеря ).

   Здійснюється питний режим протягом дня (охолоджена кип»ячена вода), заборонено споживання дітьми будь — якої  бутильованої води.

    В закладі  створені належні умови для харчування дітей різних вікових груп. Всі групи  забезпечені посудом в необхідній кількості(за кількістю дітей по списку) та необхідним інвентарем. 

   Станом на 01.04.2020 в ЗДО щоденно одержують харчування – 126 дітей, у тому числі:

— дітей раннього віку        — 40

— дітей дошкільного віку  — 86

Безкоштовне харчування одержують – 10 вихованців, у тому числі:

—        діти батьків переселених з окупованої території – 3 дітей;

—        діти батьків — учасників АТО — 7 дітей.

  Знижка з плати за харчування на 50% встановлена батькам  11 — ти вихованців, як дітям з багатодітних сімей.

     Харчоблок  має необхідні  приміщення , забезпечений проточною холодною та  гарячою водою, оснащений  необхідним технологічним обладнанням та холодильним обладнанням.

Наявні: морозильна камера – 1, холодильники – 3. Термометри в камерах та холодильнику сертифіковані, проводиться щоденний моніторинг температурного режиму в них із занесенням даних  у відповідний журнал.

    Двічі на рік проводиться капітальний ремонт  електричної  печі із заміною тенів  — силами працівників закладу.

     З метою профілактики хвороби щитовидної залози заклад дошкільної освіти забезпечений йодованою сіллю.

      АДМІНІСТРАТИВНО — ГОСПОДАРСЬКОЮ ГРУПОЮ ЗАКЛАДУ здійснюється  щоденний контроль за санітарним станом харчоблоку та групових приміщень, за станом кухонного інвентарю, умовами зберігання та термінами реалізації продуктів, що швидко псуються, за закладкою основних продуктів харчування, правильною їх кулінарною обробкою, правильністю виходу страв і смаковими якостями готової їжі, зняттям проб  з готової продукції у другу половину дня. На постійному контролі  зберігання продуктів харчування в коморі, дотримання товарного сусідства в холодильниках  та відповідної температури.

     В грудні 2019 року в Держпродспоживслужбою  м. Ужгорода було проведено планову перевірку закладу. Серйозних недоліків не виявлено. Станом на 25.02.2020 року всі рекомендації припису виконано.

     Аналіз харчування дітей показав, що сестрою медичною  з дієтичного харчування Заверюхою С.І та комірником  Мокляк О.І контролювалася якість, безпечність, наявність асортименту продуктів. Систематично проводився контроль за прийняттям від постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості з супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи).

    Вчасно один раз на 2-3 дні надаються замовлення та заявки до постачальників.

     З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей, здійснюється суворий контроль за умовами та термінами зберігання продуктів, здійснюється їх облік у Книзі складського обліку. Дотримуються вимоги санітарного законодавства щодо строків реалізації продуктів і технології приготування їжі.

    Документація щодо організації харчування ведеться  медичною сестрою Заверюхою С.І. відповідно до Номенклатури справ ЗДО№19  та згідно вимог.

    Для правильної організації раціонального харчування дітей, на основі перспективного двотижневого меню, аналізу харчування за тиждень та з урахуванням наявності продуктів, відповідно до картотеки страв складаються щоденні меню-розклади. В інформаційних куточках для обізнаності батьків вивішується меню із зазначенням виходу кожної страви. Сестрою медичною з дієтичного харчування проводяться консультації з гігієни харчування й основ дитячого харчування та харчування дітей у колективі і родині.

     Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою  у  “Журналі обліку виконання норм харчування“.

    На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби — корекція харчування.

   Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

    Про здійснення належного контролю за харчуванням дітей з боку адміністрації свідчать видані накази щодо аналізу стану харчування дітей:

—         «Про виконання норм харчування дітей за ІІІ квартал та за 9 місяців 2019 року» від 21.10.2019 № 61.

—         «Аналіз стану дитячого харчування за ІУ квартал та за 2019 рік» від 03.01.2020 року №2 о/д.

—         «Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини на 2020 рік» від 11.01.2020 року за № 5- а/г.

—         «Щодо пільгового забезпечення вихованців ЗДО№19 раціональним харчування у 2020 році» від 16.01.2020 року № 9-а/г»

—         «Про стан дитячого харчування за І квартал 2020 року» від 2.04.2020 року №10 о/д. та інші.

      Питання раціонального харчування дітей вносяться у тематику засідань батьківських комітетів груп, батьківських зборів, виробничих нарад.

      Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що в дошкільному закладі приділяється належна увага організації харчування дітей.

      Одним з надійних засобів захисту споживачів харчових продуктів є система НАССР.

      НАССР   —  HazardAnalysisCriticalControlPoints  — система, яка дозволяє передбачити  та оцінити ризики і запобігти випуск небезпечної харчової продукції, тим самим, забезпечити споживачам гарантії безпечності харчових продуктів. Система  НАССР є науково — обґрунтованою системою, яка дозволяє гарантувати виробництво безпечних харчових продуктів шляхом ідентифікації контролю небезпечних факторів: біологічного, хімічного і фізичного походження, починаючи від сировини до обігу та споживання готової продукції.

     На сьогоднішній день застосування принципів НАССР

є обов’язковою вимогою законодавства ЄС, США, Канади, Японії

та багатьох інших розвинених країн світу, в тому числі й України. Тому в дошкільному  закладі, починаючи з 20.02.2020 року  було створено  робочу групу для підготовки пакету докіментів, впровадження та вдосконалення системи управління безпечністю харчових продуктів у відповідності з принципами НАССР

   Станом на 1.07.2020 року в закладі завершено розробку матеріалів по НАССР. З початку 2020-2021 н.р  в закладі  розпочнеться процес впровадження даної системи.

    Тема харчування  розглядається  на виробничій нарадах, педагогічних радах та нарадах при  директорі.  

     Упродовж 2019-2020 н.р. було покращено матеріально-технічну базу харчоблоку:

—         Частковий ремонт коридору (силами працівників закладу).

—         Встановлення двох дверей (харчоблок, склад – 6 000 грн.).

—         Встановлення 2 світильників в продуктову комору. (300 грн).

—         Придбання  новий посуд та інвентарю на харчоблок (1932.00 грн).

—         Придбання трьох комплекту спецодягу (650 грн.).

9. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  ЗДО№19. 

      Заклад дошкільної освіти  є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

     Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

      Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника , тому що на це  вирішення його потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, який сформовано Ужгородською міською радою.

     Фінансові асигнування на 2019 рік включало  захищені статті  та частково на утримання дошкільного закладу.

9.1.Фінансово-господарська діяльність:

           На підставі рішення виконкому міської ради 28.03.2018 №95 «Про організацію ведення самостійного бухгалтерского обліку в закладах освіти міста», рішення 28 сесії міської ради УІІ скликання від 11.10.2018 року № 1289 «Про зміну назв та затвердження статутів освітніх закладів міста»,  наказу управління освіти Ужгородської міської ради від 30.10.2018 № 337-к у ЗДО№19 було введено самостійний бухгалтерский облік, починаючи з 1.11.2018 року.

            У зв’язку з цим змінено код ЄДРПОУ закладу, забезпечено реєстрацію ЗДО№19 у відповідних фінансових органах та включено заклад до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету.                                        В органах Державної казначейської служби  України  відкрито рахунки.

    Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснювалася  згідно кошторису, сформованого Ужгородською міською радою на 2019 рік та затверджено новий кошторис на 2020 рік.

Виділено коштів з бюджету на 2020 рік:               

— загальний фонд – 6195810.00 грн

— спецфонд на 2020 рік складає 349836.84 грн :

Упродовж  6 місяців 2020 року використано – 2370967.78 грн., із них:

— Нарахування  зарплати – 1704972.71  грн.

— Нарахування на оплату праці: 376708.14 грн.

— Харчування дітей —  56606.25 грн.

— Електроенергія — 50832.45 грн.

— Газ – 88265.20 грн

— Вода –  10629.58 грн.

— Предмети, обладнання  – 23076.03 грн.

— Оплата екологічного податку –  1397.28  грн.

— Послуги (крім комунальних)  – 38266.20 грн.

— AVE –  9173.94 грн.

— Термометри безконтактні – 11040.00 грн.

Упродовж  2019-2020 н.р. (з 1.09.2019 – 31.12.2019) закуплено:

—         Двері – 5 штук (склад, пральня, медичний кабінет, санвузол) – 15600.00 грн

—         Комплекти дитячих меблів, 2 комплекти – 26480.00 грн.

—         Канцтовари – 4350.00 грн

—         Миючі засоби – 8472.00 грн

—         Господарські  товари  (будматеріали) – 1600.02 грн

—         Посуд (харчоблок) – 1932.92 грн

—         Обладнання для котельні – 2476.40 грн

—         Електрокосарка та господарські товари – 4979.16 грн

—         Новорічні подарунки для дітей (125 шт.) – 10000 грн

Загальна сума використаних коштів складає: 75890.50 грн.

За  І півріччя 2020 року було закуплено:

—         Антисептики для рук, деззасоби – 3727.00 грн

—         Термометри безконтактні – 6 шт., — 11040.00 грн

—         Миючі засоби – 4553.90 грн

—         Фарба для підлоги та різнокольорова – 4996.45 грн

—         Прилад для охорони будівлі  закладу – 6000 грн

—         Підписка педагогічної преси МЦФР – Україна – 3798.00 грн

    Загальна сума використаних коштів  за І півріччя 2020 р. – 23076.03 грн

З 1.09.2019 – 31.12.2019 року надано наступні послуги:

—         Коронівка тополь (висота – 40-45 м), 10 шт. – 32025.00 грн

—         Модем для передачі даних газового лічильника та його встановлення – 14247.00 грн

—         Дератизація – 4897. 66 грн

—         Послуги Укртелекому – 1406.00 грн

—         Програмне забезпечення (ЧИЖ, МЕДОК та інші) – 13940.00 грн

—         Поточний ремонт газового котла для котельні  – 10300.00 грн

—         Ремонт стаціонарної  електром’ясорубки на харчоблоці – 428.00 грн

—         Обслуговування котельні та проведення поточних ремонтів – 5948.25 грн

—         Відновлення картриджу – 226.08 грн.

Загальна сума використаних коштів складає: 83417.99 грн.

Упродовж  2020 року надано наступні послуги:

—         програмне забезпечення (ЧИЖ, МЕДОК та інші) – 10472.00 грн.

—         дератизація – 4979.59 грн

—         обслуговування котельні – 1700.00 грн.

—         послуги Укртелекому —  1371.77 грн.

—         Консалтінггруп (виготовлення пакету документів HACCP) – 9740.44 грн.

—         охорона будівлі – 2640.00 грн.

—         вивіз сміття, відходів – 3212.60 грн.

—         Закарпатгаз (демонтаж та повірка газового лічильника газового лічильника та коректора) – 4149.80 грн.

Використано коштів на загальну суму – 38266.20 грн.

Звіти про щоквартально   витрати  бюджетних коштів  розміщуються на веб сайті ЗДО№19.

10.ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ  ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ   ЗДО №19

     Всі питання Охорони праці в ЗДО №19 приведено у відповідну цілісну систему згідно нормативно-законодавчої бази України.

 1. На постійному контролі  адміністрації закладу стан охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії: дотримується періодичність видань наказів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності згідно циклограми; щорічно розробляється Комплексний план поліпшення умов праці та санітарно-оздоровчих заходів; забезпечується контроль виконання цих заходів ( складаються акти, питання розглядаються на виробничих нарадах ЗДО №19).
 2. Належним чином ведуться журнали : інструктажів, реєстрації нещасних випадків серед вихованців та працівників ЗДО, обліку та видачі інструкцій з питань охорони праці. На виконання рішень колегії внесено запис щодо дати перегляду кожної інструкції.
 3. На початок нового навчального року проведено атестацію робочих місць (дослідження шумового навантаження та інфразвуку – протокол №36 від 04.09.2019 р., дослідження  освітленості робочих місць – протокол №73 від 04.09.2019 р., дослідження мікроклімату – протокол №190/192 від 04.09.2019 р., дослідження важкості та напруженості праці – протокол №51 від 05.09.2019 р.) та інші.
 4. В ЗДО наявна наочна агітація: стенд «Правила внутрішнього трудового розпорядку», стенд «Цивільний захист в дії», куточки з охорони праці та техніки безпеки ( харчоблок, пральня), куточки з безпеки життєдіяльності – у кожній віковій групі.
 5. Усі допоміжні приміщення ( включно кладові ) звільнено від зайвих речей.
 6. Наявний новий пожежний щит з відповідним укомплектуванням, 9 вогнегасників (перезаряджені у квітні  2020 р.), поновлені плани евакуації, проведено тренування з учасниками освітнього процесу по евакуації з приміщень ЗДО.
 7. Планово ведеться робота з попередження дитячого травматизму ( «Тижні безпеки дитини» – квітень, конкурси-рейди « Увага! Діти на дорозі» — вересень та інші заходи).
 8. Використовуються різні форми і методи роботи: бесіди, ігри-вікторини, виставки, конкурси малюнків, фото-звіти, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, музично-театралізована діяльність з питань охорони життя і здоров’я дітей.
 9. Протягом більше 10 років випадків травмувань учасників освітнього процесу через порушень правил техніки безпеки або недотримання умов праці в ЗДО №19 не було.
 10. З метою запобігання травматизму у грудні 2019 року короновано 10 дерев ( тополі ) – біля 50 м. висотою, які складали загрозу життю і здоров’ю дітей і дорослих.
 11. 11.           Проблемами залишаються:

—          відсутність пожежної сигналізації з виведенням на центральний пункт

—          відсутність індивідуальних та колективних засобів захисту ( противогази )

—         є нагальна потреба у капітальному  ремонті доріжок на території закладу (до 1500 м2) та заміна бордюрів навколо клумб та дитячих майданчиків.

    Це потребує значних коштів, які не передбачені кошторисом ЗДО №19 на 2020 рік.

11.ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

      На підставі Указу Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р.,№858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»( зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1338 від 08712.2009р.), з метою неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян у ЗДО №19 проводиться відповідна робота .

   З метою поліпшення роботи зі зверненнями громадян в закладі затверджено Порядок особистого прийому громадян керівником. Ця інформація розміщена на офіційному сайті закладу.

   Батьки, працівники, громадськість ознайомлені з графіком особистого прийому.

   Упродовж  2019  року зареєстровано 84 звернення громадян.

На особистому прийомі  зареєстровано — 69 осіб.

На електронну адресу -7 осіб.

Через уповноважену особу — 1 звернення.

Через органи влади — 3 звернення.

Від інших організацій — 4 звернення.

    За змістом звернення громадян стосуються більш за все  питань зарахування  дітей до ЗДО у групи віком від 2 до 3 років  — 40 осіб. 

   Усі діти зараховані  до складу вихованців двох ясельних груп.

— з питань соціального захисту дітей -21 особа (заяви батьків пільгових категорій .

   Звільнено від плати за харчування на 100 відсотків -10 дітей;

на 50 відсотків -11 дітей.

— надання архівних довідок — 6 звернень. Задовільнено

— надання довідок за місцем вимоги -2 особи.

Скарги відсутні.

    Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з колегами, батьками та партнерами.

 

 

Директор ЗДО№ 19:                                        С. Криванич

Прокоментувати


Рекомендуємо


Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/dnzn19/dnz19.com.ua/www:/home/dnzn19/.system/tmp:/usr/local/pear) in /home/dnzn19/dnz19.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 2081