ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №19 за 2018-2019 р.р

admin 10 - Август - 2019

 

 

УКРАЇНА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ  № 19

 

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №19

КРИВАНИЧ СВІТЛАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСКІСТЮ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

7 червня 2019 року

 

       Даний Звіт зроблено на підставі наказу Міністерства  освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст Звіту зроблено на підставі «Положення про порядок звітування керівника дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських  рішень, запровадження колегіальної  етики управлінської діяльності завідувача.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття рішень та виконання керівником відповідних рішень у сфери управління навчальним закладом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт  директора ЗДО№19 Криванич С.О.
 2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ЗДО № 19 розпочав функціонування у 1970 році.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням.

Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

 

Для занять створені всі умови, а  саме — обладнані спеціальні приміщення:

 • музично — фізкультурна зала;
 • педагогічний кабінет/ кабінет пр. психолога
 • медичний кабінет з ізолятором;
 • фізкультурний  та прогулянкові майданчики .

 

 

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

 

За проектною потужністю ЗДО №19 розраховано на 145 місць для дітей від 2 до 6 (7 ) років.

Групи комплектувались переважно на початок 2018 — 2019 року.

Укомплектовано 6 вікових груп :

—       1 група для дітей раннього віку;

—       5 груп для дітей дошкільного віку .

Всі  групи з  україномовним режимом навчання.

На кінець навчального року спискова кількість дітей – 123./яслі – 17, сад – 105/.

Середня спискова кількість дітей за 9 місяців: яслі – 14.3, сад — 21.

Фактичне відвідування складає  за 9 місяців: 16.263 д/д: яслі -1599, сад – 14664.

Середнє відвідування за 2018 — 2019 н. р. по ЗДО – 90 дітей.

До школи підуть 38 вихованця.

За соціальним статусом:

—         14 дітей із багатодітних сімей ;

—         8 дітей — батьків учасників АТО;

—         5 дитини — з тимчасово окупованої території України;

—         1 інвалід

 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-виховний процес в ЗДО № 19 забезпечують 14 педпрацівників :

1 – завідувач, 11 вихователів, 1 – музичний керівник ,                                                     1 — вихователь — методист/ 1 — практичний психолог (0.5 ст.).

Обслуговуючий персонал — 20 чол.

 

За освітнім рівнем педагогічний колектив характеризується так :

 • освіта вища — 11 педагогів ( 78,6 % ) ;
 • освіта середня спеціальна дошкільна — 3 педагоги  (21.4 % ).

За стажем роботи :

 •  від 15 — 25 років — 1 педагог ( 7, 1% );
 •  від 25 — 35 років — 7 педагогів ( 50 % );
 • 35 років і більше — 6 педагогів ( 42.8 % ).

За кваліфікаційним рівнем :

—         “Спеціаліст вищої категорії “ — 7 педагогів  ( 53,8 % );

—         “Спеціаліст 1 категорії “ — 0

—         “Спеціаліст 11 категорії “ — 2 ( 15.3%) ;

—         Відповідає займаній посаді з вищим посадовим окладом — 1 педагоги (7.7%).

—         Молодий спеціаліст — 2 педагог (15.4%)

—         Педагогічне звання “вихователь-методист” — 3 педагогів — ( 23) % ) .

—         Педагогічне звання «старший вихователь» — 1 педагог – (7.7%)

—         Педагогічне звання “практичний психолог-методист” — 1 педагог — (7,7 %).

 

Адміністрація створює оптимальні умови  для  постійного професійного  росту педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного.

У поточному році, згідно плану  проходження атестації, атестовано 1 педагога – Гецко Є.М.  Курси підвищення кваліфікації пройшов 1 педагог.

Завдяки  розстановці кадрів робота колективу ЗДО № 19 відзначається стабільністю та позитивною результативністю .

 

 1. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  У  2018-2019 н.р.

 

Проблемне питання ЗДО № 19 на 2018-2019 н. р.:

«Науково-методичний  та психологічний супровід процесу   формування гармонійно розвиненої особистості,  реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в контексті вимог сучасної  освіти».

 

І.2.  Пріоритетні напрямки діяльності  на 2018-2019 навчальний рік:

 

І. 2 1. Створення системи навчально-виховної та розвивальної роботи з формування у дітей дошкільного віку життєвої компетентності та цілісного світосприймання як основного компоненту в контексті особистісно-орієнтованої моделі виховання дитини на сучасному етапі.

2). Здійснення постійного психологічного супроводу навчально-виховного процесу  в процесі здійснення психолого — діагностичної , розвивально — корекційної  та навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку.

3). Ефективне використання механізму моніторингу як елемента системи контролю за навчально-виховнім процесом та рівнем розвитку та навчання дітей дошкільного віку

4) Впровадження в практику роботи дошкільного навчального закладу ефективних методик оцінки якості рівня  знань, умінь і  навичок згідно вимог Програми розвитку дітей  дошкільного віку «Українське дошкілля» за новими критеріями згідно змістових ліній.

5) Продовження процесу комп»ютеризації впровадження  інтернет — технологій в роботу дошкільного закладу

6) Забезпечення основами комп’ютерної грамотності педагогів  та впровадження комп»ютерних технологій в управлінську та навчально-виховну діяльність закладу

7) Забезпечення захисту дошкільного закладу від неякісних освітніх послуг, пошук внутрішніх резервів, здійснення  заходів, спрямованих на поліпшення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, відновлення пріоритетів виховання.

8) Ефективне використання матеріально — технічної бази , навчально-методичного забезпечення.

 

 

І.2.2. Виділення у провідний напрям виховної роботи формування у дітей громадянської активності та свідомості, правової свідомості, виховання патріотизму, духовної та моральної культури, роботу з батьківською громадою.

 

І.2.3.Постійне удосконалення навчально — виховного процесу з врахуванням діючих нормативних вимог про освіту в цілому, державних стандартів, визначеного статусу, типу освітнього закладу.

 

І.2.4.Продовження роботи по добору і структуруванню навчально-виховного процесу на засадах диференціації та інтеграції, широкому використанню педагогічних інновацій, інформативних технологій і впровадження елементів розвивального навчання та виховання протягом року.

 

І.2.5. Здійснення соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримання Конституції України, чинного законодавства України, Конвенції ООН з прав дитини.

 

І.2.6.Приведення у відповідність із концепціями Державної національної програми  «Освіта», оновленого варіанта Базового компоненту дошкільної освіти Програми розвитку старших дошкільників « «Українське дошкілля» систему навчання педагогічних кадрів, підвищення їх професійної та педагогічної майстерності, ерудиції та культури у відповідності до кваліфікації, вимог та посадових обов»язків, а саме:

1.2.6.1. Постійне підвищення  фахової майстерності педагогів через участь у міських методичних об»єднаннях різних вікових груп;

1.2.6.2. Виконання плану курсової перепідготовки педагогічних кадрів та плану проходження атестації на період 2018-2019 н.р.

 

5. МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

 

Аналізуючи стан відвідування дітьми ЗДО № 19, можна дійти висновку, що у порівнянні з минулими роками — від 2014 до 2019, цифрові показники покращилися .

А саме :

 • Загальна захворюваність за  2013 р. — 180 ( кількість дітей -166 ).
 • Загальна захворюваність за  2014 р. — 160 ( кількість дітей — 170 ).
 • Загальна захворюваність за  2015 р.  — 194 ( кількість дітей — 157 ).
 • Загальна захворюваність за  2016 рік – 190 (кількість дітей – 150).
 • Загальна захворюваність за 9 місяців 2017 року —  167 (кількість дітей –

133 )

 • Загальна захворюваність за 9 місяців 2018 – 2019 н.р.  – 157 (кількість дітей – 123)

 

Пропущено  за 9 місяців – 3426 дітоднів, з них по хворобі – 1397, що складає 40 %.

Однією  дитиною протягом року пропущено через хворобу- 10 днів.

Середнє відвідування /фактично/ — яслі – 12, сад – 86.3. це складає 85 %.

Були відсутні: гепатит, гострі кишкові інфекції, травми.

—         повітряно-крапельні інфекції — 2,

—          решта: 155  — ГРВІ.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 

 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 2. Систематичне щеплення дітей.
 3. Дотримання вимог санітарії.
 4. Здійснення загартування вихованців.
 5. Організація фізичного виховання.
 6. Чітке дотримання режиму.
 7. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

 

Розподіл за групами здоров’я наступний:

 

 • Основна  — 120 дітей;
 • Підготовча — 2;
 • Спеціальна — 1.

 

На диспансерному обліку знаходяться — 31 вихованців.

З  них:

—         Кістковом»язові хвороби та сполученої тканини — 1

—         Плоскостопість — 18

—         Кила пупкова – 1

—         Вроджені аномалії — 3:

—         ВВС – 1

—         ВВРН  ФСШ. ФОВ — 2

—         Хвороби крові та кровотворення – 5

—         Затримка мовленнєвого  розвитку — 1

—         Бронхіальна астма – 0.

—         Панкреатит – 2

—         Пієлонефрит – 1

—         Хвороби органів травлення – 2

—         ДЖВШ – 1

—         Хвороби сечостатевої системи  — 1

—         Хвороби шкіри  (атопічний дерматит) – 2

Про наявність в кожній віковій групі дітей, які знаходяться на “ДО” знає кожний вихователь і фізінструктор, музкерівник і практичний психолог, які беруть до уваги індивідуальні можливості даної  дитини під час проведення НВП і, особливо, під час фіз. навантаження на заняттях та у повсякденному житті.

 

Регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей:

 • ясельна група — 1 раз на місяць;
 • дошкільні — 1 раз у квартал.

 

Згідно плану проведено обстеження дітей на ентеробіоз.

В кожній групі щоденно проводиться огляд дітей на педікульоз та чесотку.

Згідно графіку всі працівники ЗДО проходять медичний огляд.

Заклад забезпечений медикаментами у повному обсязі за бюджетні кошти 675,71 грн.

Медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

 

У ЗДО впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності згідно розпоряджень Ужгородської СЕС, наказів управління освіти та  директора ЗДО №19.

 

6. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

     З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів та їхньої самоосвіти була проведена педрада з елементами психолого-педагогічного тренінгу “Впровадження в діяльність ЗДО №19 системи роботи щодо зміцнення та збереження психофізичного та психоемоційного здоров’я дітей”. Березень 2019 р.

 

В ЗДО №19 використовувалися наступні види контролю:

 • спостереження за дітьми та бесіди з вихователями щодо змісту, форм і методів роботи та результативності НВП;
 • аналіз планів НВР з метою визначення змісту та форм роботи з дітьми щодо реалізації навчально-виховних завдань з основних розділів програми та її змістовних ліній.

 

Це дало змогу дійти до висновку, що НВР проводиться відповідно вимог програми із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей і, що дуже важливо, із забезпеченням умов щодо збереження та зміцнення психофізичного та психоемоційного здоров’я дітей.

Проводилися різні форми роботи з педагогами з даного питання. Вихователь-методист Гірей Т.Й.:

 • консультації;
 • семінари;
 • анкетування;
 • тестування.

 

Педагоги закладу використовують у своїй роботі передові педагогічні досвіди роботи :

 • Досвід вихователя Бодак Г.І “Механізм впровадження індивідуального та диференційованого підходу в системі роботи по зміцненню та збереженню психофізичного здоров’я дошкільників”. 2018 р
 • Досвід роботи вихователя Єдрзеяк К.С “Розвиток соціально-емоційної сфери дошкільників як запорука зміцнення та збереження їх психоемоційного здоров’я”.2018 р.
 • Досвід роботи вихователя-методиста/пр. психолога Гірей Т.Й. «Формування емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку» 2019 р.
 • Досвід роботи вихователя Гецко Є.М. «Формування у дошкільників матеріалістичного світосприймання в процесі ознайомлення їх зі Всесвітом». 2019 р.

 

Згідно річного плану роботи в ЗДО №19 проводилися  фізкультурно-оздоровчі заходи:

 • пішохідні переходи;
 • заняття на відкритому повітрі;
 • фізкультхвилинки;
 • розваги і свята;
 • Тижні здоров’я.

Згідно Листа Міністерства освіти  додано проведення ще одного заняття з фізичної культури, таким чином, в кожній віковій групи проводяться три заняття з фізкультури на тиждень.

З 1.09. — 30.09. 2018 р.  в закладі проводився  “Місячник безпеки дорожнього руху”.

   Заходи проводилися з метою запобігання дитячому травматизму, закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки в побуті, на дорогах тощо.

З 25 — 29.04.2019 р. було проведено “Тиждень безпеки дитини”. Під час Тижня  здійснено наступні заходи щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячого травматизму:

—        заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо,

—        сюжетно-рольові, дидактичні,

—        рухливі ігри з даної тематики,

—        моделювання ситуації з  пожежної тривоги.

 

На виконання Листа Департаменту освіти і науки України Міністерства загальної та дошкільної освіти від 28.01.2019 року та Листа департаменту освіти і науки ЗОДА з ініціативи Благодійного фонду допомоги безпритульним тваринам «Щаслива лапа» в закладі протягом 15.02.2019 – 1.03.2019 р. було проведено Декаду «Щаслива лапа, або Допоможемо друзям нашим меншим» під час якою проведено наступні заходи навчально-виховного характеру:

 1.  Всеукраїнське заняття доброти «Гуманне  та відповідальне ставлення до тварин» /всі вікові групи».  1 березня 2019 р.
 2. Конкурс малюнку «Щаслива лапа, або Моя улюблена домашня тварина». /дошкільні групи. 2.03.2019 р.
 3. Музично-тематичне заняття «В колі друзів наших менших». 28.02.2019
 4. Консультація з батьками щодо можливості надання допомоги Ужгородському притулку для тварин (корм, теплі одіяла, ліки тощо).

 

 

У 2018 — 2019 н.р. нещасних випадків з дітьми під час НВП не зареєстровано.

Систематично проводились  різні форми роботи з батьками — загальні та групові батьківські збори, консультації, розміщення інформації в батьківських куточках.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій у освітньо — виховний процес дозволило покращити стан здоров’я , моніторинг якого регулярно здійснює медична служба .

 

 7. ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІІ ОСВІТНЬОІ  ПРОЦЕСУ

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги закладу перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні  програми та методики.

Педагогічний колектив працює за Базовими програмами “Українське дошкілля“/оновлений варіант/.

З  1 вересня  2018 року в закладі розпочав роботу гурток «Творча майстерня».

Керівник гуртка  – вихователь ДНЗ№19 Єдрзеяк К.С. /на 0.5 ставки, згідно штатного розпису дошкільного закладу/.

Гуртком охоплено дітей середні №№1-2 та старших груп №№ 1-2 /всього 83 дітей/.

 

Приділялася належна увага турботі про психофізичний та психоемоційний стан вихованців відповідно наказу МОН України “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності” за №520-26965 від 13.05.2015 р. З цією метою в ДНЗ №19 було розроблено нові орієнтовні сітки занять, які включають у собі планування та проведення різноманітних видів навчальної та самостійної діяльності дітей на протязі дня, індивідуальну роботу з дітьми з основних освітніх ліній у відповідності з Інструктивно-методичними рекомендаціями “Щодо  особливостей організації  діяльності закладів дошкільної освіти  у 2018-2019 н.р.” Лист МОН України  від 13.06.2018 р. №1/9 – 386.

 

З метою моніторингу  якості нвачально — виховного процесу вихователем – методистом  Гірей Т.Й. розроблено нові критерії моніторингу рівня знань, умінь і навичок дітей середньої та старших груп, які включають  показники за основними лініями розвитку дітей згідно програми «Українське дошкілля». /Додаток 1/.

 

Надзвичайно важливою є діагностика  психологічної  готовності дітей шостого року життя до шкільного навчання . в квітні-травні 2019 року було обстежено 38  вихованців. Визначено  рівень  психосоціальної  зрілості дітей , рівень мотиваційної готовності, інтелектуального розвитку тощо.

Результати виявились задовільними.  Додаток № 2.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

 

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснювалася на підставі Законів України “ Про освіту”“ Про дошкільну освіту “ ( ст. 35 ) , “ Про охорону дитинства “ (ст. 5 ), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 “ Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах “, “Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах “, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України 17.04.2006 р. за № 298 / 227.

Починаючи з 1 січня 2018 р. харчування дітей в ЗДО №19 здійснювалося у відповідності до грошових норм, затверджених рішенням виконкому Ужгородської міської ради від 16.01.2018 р. за №14, а саме: 43 грн — на одну дитину в день. (50 % сплачують батьки, що складає 21 грн.50 коп., 50 % — з коштів міського бюджету).                                                                                                  Слід зауважити, що 50 відсотків батьки платять із фактичної грошової норми.

У  ЗДО № 19  працює досвідчений, висококваліфікований  медичний персонал та кухарі. Про їх роботу  говорять результати —  за навчальний рік перевірками  СЕС жодного разу не було виявлено грубих порушень  санітарного стану приміщень харчоблоку, складів та овочесховища, також порушень відповідності  нормам калорійності. Хочеться висловити подяку медичному персоналу, працівникам харчоблоку за відповідальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків.

Умови для організації харчування задовільні.

Харчоблок має необхідне приміщення , забезпечений проточною холодною та  гарячою водою, оснащений  необхідним технологічним обладнанням, яке все, окрім картоплечистки знаходиться у робочому стані, не зважаючи  на закінчення строків  експлуатації.

Двічі на рік проводиться капітальний ремонт  електричної  печі із заміною тенів  — силами працівників закладу.

Продукти в ДНЗ завозилися із відповідними сертифікатами якості.

З боку адміністрації закладу здійснювався систематичний чіткий  контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно — гігієнічних правил тощо.

На початок 2018 — 2019 н. р. складено перспективне меню (на осінньо — зимовий та весняно — літній сезони ), яке погоджено  в міській  держпродспоживслужбі.

 

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

—         діти учасників АТО — 8;

—         переміщена з тимчасово окупованої території України — 5.

—         багатодітні сім’ї  (25 % от 50 % від вартості харчування ) — 14 дітей .

 

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою  у  “Журналі обліку виконання норм харчування“.

На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби — корекція харчування. Додаток №3 про харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів. Про здійснення належного контролю за харчуванням дітей з боку адміністрації свідчать видані накази:

Тема харчування дітей в ЗДО №19  є на постійному контролі адміністрації. Це питання розглядається  на виробничій нарадах, педагогічних радах та нарадах при завідуючий.

 

9. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

 

      Заклад дошкільної освіти  є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника , тому що на це  вирішення його потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, який сформовано Ужгородською міською радою.

Фінансові асигнування на 2018 рік включало  захищені статті  та частково на утримання дошкільного закладу. Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснювалась  згідно кошторису, сформованого Ужгородською міською радою.

Фінансово-господарська діяльність:

 

На підставі рішення виконкому міської ради 28.03.2018 №95 «Про організацію ведення самостійного бухгалтерского обліку в закладах освіти міста», рішення 28 сесії міської ради УІІ скликання від 11.10.2018 року № 1289 «Про зміну назв та затвердження статутів освітніх закладів міста»,  наказу управління освіти Ужгородської міської ради від 30.10.2018 № 337-к у ЗДО№19 було введено самостійний бухгалтерский облік, починаючи з 1.11.2018 року.

У зв»язку з цим змінено код ЄДРПОУ закладу, забезпечено реєстрацію ЗДО№19 у відповідних фінансових органах та включено заклад до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету.                                         В органах Державної казначейської служби  України  відкрито рахунки.

 

Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснювалась  згідно кошторису, сформованого Ужгородською міською радою на 2018 рік та затверджено новий кошторис на 2019 рік.

Виділено коштів з бюджету на 2019 рік  — 5077200.00 грн.

Протягом 5 місяців 2019 року використано – 1800693.28 грн., з них:

— Нарахування  зарплати – 1157548.14 грн.

— Нарахування на оплату праці: 249139.49 грн.

— Харчування дітей — 161151,90 грн.

— Електроенергія — 76235,89 грн.

— Газ – 118569,17грн

— Вода – 6192, 83 грн.

— Предмети, обладнання  – 7850.00 грн.

— Оплата екологічного податку – 1551.00 грн.

— Послуги(крім комунальних)  – 9897.31 грн.

— AVE – 10857.55 грн.

— Медикаменти – 1000 грн.

— Канцелярське приладдя – 5000грн.

— Миючи засоби  /для  миття посуду, для прання білизни, засоби особистої гігієни  дітей/ – 2335,50  грн. (на червень 2019 р.)

 

Протягом  2018-2019 н. р. було закуплено м»який інвентар 32075,00, а саме:

— Білизна дитяча – 100 к-в х 182 грн. – 18200 грн.

— Рушники дитячі – 100 шт. х 24 грн. – 2400 грн.

— Матраци дитячі – 75 шт. х 153 грн. – 11475.00 грн.

— Господарські товари в асортименті:

— Блок живлення – 1190 грн.

— Тарілки глибокі: 30 шт. х 25 грн. – 750  грн.

— Тарілки мілкі: 30 шт. х  25 грн. – 750 грн.

Сантехнічні  засоби – 2639.94 грн.

—         господарські товари – 3.549 грн.

—         миючи засоби – 2653 грн.

—         мило рідке – 1572.68 грн.

—         туалетний папір – 2780 грн.

—         канцтовари – 5 000 грн.

—         лапочки світлодіодні – 401.40 грн.

—         печатки – 555 грн.

—         туалетний папір – 2706 грн

 

Вирізка дерев: 19812.15 грн.  (8 дерев).

 

Обладнання для харчоблоку:

—        Мийка 2-х секційна – 1шт. – 6779.00 грн.

—        -\-          1 секційна – 1 шт. – 3922.00 грн.

—        Столи виробничі – 4 шт. –12664 грн.

—        М»ясорубка BOSS – 1шт. – 541 грн.

—        Міксер – 1 шт. – 2416 грн.

Оргтехніка для бухгалтерії закладу:

—        Комп»ютер  — 1 шт. – 7591.00

—        Принтер – 1 шт. – 7499.00

—        Токени – 3 шт. – 2850 грн.

Новорічні подарунки для дітей: 120 шт. х 7560 грн.

 

Спонсорська, батьківська  та благодійна допомога:

—        Шафи  б/в для бухгалтерії – 3 шт.

—        Встановлення футбольних воріта для міні-футболу  та фарбування  воріт —  2 шт. /орієнтовна ціна

—        Демонтаж фізкультурного обладнання та його встановлення на інші майданчики – 400 грн.

1.      Перша молодша група:

—        Виготовлення машинки  для ігрового майданчика дерев»яної – 1 шт. Опаленик Олександр

—        Укомплектований пожежний щит для ЗДО№19 – Батрин Роберт

—        Фарба для підлоги – Пастушин Богдан

—        Пісок для майданчика  — Степанова Ольга

2.      ІІ молодша група

—        Заміна змішувачів води – 2 шт., чайник – батьки групи

3.      Середня група №2

—        Виготовлення та встановлення на майданчику – столи – 2 шт., лавиці – 4 шт. за сприяння батьків (ініціатор – Дружицький Василь).

—        4. Старша група №1

—        Гойдалка дерев»яна на майданчику

—        Ремонт лавиць – 2 шт.

—        Виготовлення та встановлення  даху для пісочниці (ініціатор – Григоровський Мирон)

4.      Старша група №2:

—        Частковий ремонт спального приміщення (батьки Павлика В»чеслава, Тітов  Артема, Ручкіна Наталля).

—        Заміна змішувачів води – 2 шт.

—        Проведення профілактичних сантехнічних робіт

—        Ремонт пісочниці

 

     

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ЗДО, створюють затишок та комфорт для дітей.

Поступове  осучаснення  розвивального  середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку і плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Дякую за увагу!!!

 

 

Оперативна інформація

про підсумки та перспективи роботи ЗДО 19 за 20182019 н.р.

Повна назва ЗДО

Заклад дошкільної освіти  загального розвитку Ужгородської міської ради в Закарпатській області

Номер ЗДО

№19

ПІБ завідувача

Криванич Світлана Олександрівна

Дата нар.

Стаж пед.р/ управл.

Курси підв.кв.

рік

Рік атест.

Кваліф.

Кат.

Пед.

Звання

Нагороди

26.11.1958 р.

42 р.1 м./

30 р.6 м.

2019 р.

2021

____

_____

____

ПІБ вихователя-методиста

 Гірей Тетяна Йосипівна

3.09.

1959 р.

39 р.7 м./

 30 р.

2017 р.

2022 р.

«Спец-т вищої категорії”

«Стар-ший вихова-тель»»

«Психо-

лог-мето-дист»

____

ПІБ муз.керівника

Клицько Інга Іванівна

3.10.

1974 р.

26 р.1 м./ 9 р.

2015 р.

2020 р.

«Спец-т вищої категорії”

____

____

____

____

ПІБ медичноі сестри

Заверюха Світлана Іванівна

11.08.1948 р.

39 р.5 м.

____

_____

____

____

____

Голова ради ЗДО

Гірей Тетяна Йосипівна

Голова батьківськ.

комітету

 Мишко Олена Михайлівна

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ

Кількість груп

6

Кількість приміщень

6

Кількість дітей

123

Середня наповн-ть

 17 — яслі,

105 — сад

Кількість груп

Дітей в них

Ясельна група

1

17

Друга молодша

1

22

Середня група

2

44

Cтарша група

2

39

 

 

 

Педагогічний персонал

14

Чоловіків

Жінок

14

Пенсіонерів

5

Молодих спеціалістів

4

За сумісництвом

Техперсонал

20

 

 • Педагогічний персонал ( кадрове забезпечення )

Рух кадрів:

Прийнято за рік ____4_____________________________

Звільнено за рік ____2__________________________

Прийнято молодих спеціалістів_______1_____________

Звільнено молодих спеціалістів_______1_______________

Перебувають у відпустці по догляду за дитиною____0___

Працюють не за фахом______________0_____________

 

Відомості про педагогів

Усього працівників

Фахова освіта

Кваліфікаційна категорія

Відповідає займаній посаді

Педагогічні звання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Вища

Фахова

Бакалавр Молодший спеціаліст Заг.

середня

Спец-т II категорія I категорія Вища   Вихователь-методист Практичний психолог-методист Старший вихователь Учитель-методист Заслужений вчитель
2

2

1

1

2

5

14

3

1

1

 

 

Нагороджені за навчальний рік ( ПІБ, якою нагородою ) – не має

 

Усього педпрацівників

Педагогічний стаж роботи

Атестація педагогічних кадрів

( кількість та у % ) за навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Мол. спеціаліст До 5 років Від 5 до 10 років Від 10 до 15 років Від 15 до 25 років Від 25 до 35 років Понад 35 років/ пенсіонерів Підвищення кваліфікації Всього проатестовано Вища кат. Встан./ підтв. I кат. Встан./підтв. II кат. Встан./підтв. Спеціаліст. Встан./ підтв. Відповідає займаній посаді

2

1

1

1

3

6

1

1

Підт.1

 —

1

 

 

 

 • Результати адміністративно-громадського управління

 

Керівник закладу

Контроль і керівництво

 

Відвіда-но занять

( к-ть )

Підготовлено

вивчено стан

викладання розділів програм

Вивчено систему роботи яких педагогів

Узагальнено атестаційні матеріали яких педагогів

Підготовлено засідань педрад

Директор ЗДО№19

Криванич С.О

 

36

1. Комплексне вивчення стану роботи щодо адаптації дітей 3-го та 4-го років життя до умов ЗДО з метою визначення результативності діяльності педагогів I та II молодшої груп. 10.2018 р. Тематичні і фронтальні перевірки.

1.  «Аналіз стану роботи з формування  культури мовленнєвого спілкування дитини —  дошкільника  на сучасному етапі.  Листопад 2018

 

Тематична перевірка             «Стан роботи з  реалізації завдань  особистісно-орієнтованого виховання в контексті вимог оновленого варіанту Програми «Українське дошкілля». Грудень 2018

Фронтальна  перевірка

Комплексне вивчення  стану роботи щодо адаптації дітей 3-го та 4-го років життя до умов дошкільного закладу з метою визначення результативності діяльності педагогів І молодшої  та ІІ молодшої груп № 1-2. Квітень 2019

 

 

 

1.Гецко Є.М. – вихователь ст. групи №2

 

 

 —

 

2

Вихователь-методист Гірей Т.Й

55

4. Моніторинг знань, умінь і навичок дітей та виконання програм “Українське дошкілля”,

за I та II півріччя в ст.№1-2 та сер.гр.№№1-2,

Грудень 2018р.,

травень 2019 р.

До педради. Шляхи та напрямки роботи щодо  формування культури мовленнєвого  спілкування у дітей дошкільного віку.

— основні завдання програм розвитку дитини «Українське дошкілля» /оновлений варіант/ з розділу «Культура мовленнєвого спілкування»

— форми та методи роботи на заняттях та у повсякденному житті

— індивідуальна робота з дітьми, які мають вади мови

Семінари та семінари-практикуми.

1.2. Діагностика та визначення рівня  розвитку мовлення дітей 5-6 років життя

а/. Практичне заняття з педагогами «Методика діагностики розвитку мовлення дітей дошкільного віку».

б/. Міні – тренінг з вихователями «Розвиваємо звукову культур мовлення. Артикуляційні практичні вправи і завдання у  роботі з дітьми 5-6 років життя».   19.09.2017

 

 1.Гецко Є.М. – вихователь ст. групи №2

 

 

 1.Гецко Є.М. – вихователь ст. групи №2

2

 
           
           

 

 

 • Виховна робота, робота з батьками в 2018-2019 навчальному році

 

1. Масові заходи — “родзинки”

Дата

Тематика

19.09.2018р. — 30.09.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Декада “Голуб миру. Діти України — за Мир”. Під гаслом “Право народів на мир”.

Музично-тематичне заняття разом з батьками

“ Ми за мир”.

Муз. керівник Клицько І.І.,

03 — 14.10.2018 р. Декада ”Місто моє — гордість моя”.

Музично-тематичне заняття “Місто над Ужем”.

Муз. керівник Клицько І.І, вихователі сер.гр.№1-2  та ст. груп №№1-2

 

  01 — 10.03.2019 р. Тематична декада, присвячена творчості письменника та поета Т.Г Шевченка “ Садок вишневий коло хати…” Літературно-музична композиція за даною тематикою. Муз.керівник Клицько І.І, вихователі сер. № 1-2-та ст. групи
  7.05.2019 р. Тематична декада в рамках святкування Дня Перемоги. Музично-тематичне заняття разом з батьками “День Перемоги — свято наших дідусів”.

Діти дошкільних груп.

  Вересень 2018 р.

Грудень 2018р.

Квітень 2019р.

Спільна колективна творчість дітей, батьків, педагогів у влаштуванні виставок:

—          “Осіння фантазія”;

—          “Найкраща ялинкова прикраса”;

—          “Великодня писанка”

  24 — 29.04.2019 р.

15 -23. 05.2019 р.

 

“Тиждень безпеки дитини”. Діти  дошкільних груп

 

  31.06.2018р. Спортивно-музичне свято в мікрорайоні ДНЗ №19

«Наше щасливе дитинство!» Зустріч з байкерами «Байкер-шоу», присвячене Дню захисту дітей за участі вихованців, батьків, педагогів.

Конкурс «Малюнок в альбомі».

Святкові змагання.

Естафети.

Перетягування канату. Спортивно-музичні  композиції.

Нагородження.

 

2. Заходи міського,

обласного, всеукраїнського

та міжнародного рівня

15.02.2019-1.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2019 р

.

Участь у Всеукраїнському  благодійному русі допомоги безпритульним тваринам:

1.Проведення в закладі заняття Доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин «Щаслива лапа». Проведення  Декади «Щаслива лапа, або Допоможемо друзям нашим меншим». /дошкільні групи/

2.Конкурс малюнка «Щаслива лапа, або Моя улюблена домашня». /дошкільні групи/.

3.Музично-тематичне заняття «В колі друзів наших менших».

 

 

1.Участь у  гала-концерті в рамках фестивалю  «До-ре-мі-фа-солька»» хореографічної групи «Метелики» з композицією «Чарівний світ метеликів»» /вихованці старшої групи №1/ під  сучасну обробку музики Бетховена.

 

1.06.2019 р.  Участь у міському конкурсі кухарів «Ням-Ням фест» команди закладу «Віртуози смаку».

Нагорода  ІІІ ступеню. Номінація

«Такого ще не було»

 

2. Участь у міському конкурсі-пленері  малюнку «Кольорові мрії» за участі дітей ст.. груп №2.

3.Участь у святковому нагородженні переможців міського конкурсу малюнків «Місто майбутнього»  / Ільницький Ілля, Довганинець Анастасія/.

 

   

 

 

 

Охоплено дітей гуртковою роботою (кількість %)  — 24 дітей сер. №1-2  та ст. групи – 32 %.

 

 

 

 

III. Всі досягнення учнів та педагогів за навчальний рік ( вказати ПІБ та конкретне досягнення — перемога в конкурсах, фестивалях тощо ):

 

1. Відео-презентації ППД, презентації методичних посібників, виставки теоретичних матеріалів та практичних розробок, круглі столи наступних  педагогічних працівників:

 

 • Криванич С.О (для педагогічного колективу ЗДО№19) – відепрезентація “Впровадження інноваційних технологій в освітній процес ЗДО №19”.
 • Відео презентація передового педагогічного досвіду вихователя ЗДО№19 Гецко Є.М./до атестації/: « Ознайомлення дошкільників зі Всесвітом. Дитина і Космос».
 • Круглий стіл за участю  музичних керівників та інструкторів з фізичного виховання міста на тему «Формування у дітей дошкільного віку валеологічних знань і умінь  під час фізкультурно-оздоровчої роботи».                                                   Відео презентація  вихователя-методиста Гірей Т.Й. Грудень 2018
 • Тренінг для музичних керівників та інструкторів з фізичної культури «Формування здорового способу життя, або Хочеш бути здоровим – будь ним». Гірей Т.Й. Березень 2019 р.
 • Тренінг з вихователями – методистами міста та представлення відео презентації «Формування і розвиток емоційного інтелекту у дітей та дорослих в контексті вимог сьогодення». Гірей Т.Й. жовтень 2018 р.
 • Виставка теоретичних та практичних матеріалів педагогів закладу на тему валеологічного та фізичного виховання дошкільників. Жовтень 2018.
 • Представлення методичних рекомендацій на допомогу музичним керівникам та фізінструкторам «Зміст та організація роботи з дошкільниками щодо формування здорового способу життя». Гірей Т.Й. березень 2018 р.
 • Майстер-клас з відеопрезентацією «Музичні розваги в ЗДО як передумова організації музично — дозвіллєвої діяльності з учнями початкової школи». Березень 2019 р. /досвід роботи музичного керівника ЗДО№19 Клицько І.І./
 • Творчий звіт  Гецко Є.М. ЗДО№19 з  обміну досвідом  роботи «Ознайомлення дошкільників зі Всесвітом та формування матеріалістичного світосприймання». До атестації. Березень 2019.
 • Участь у конкурсі – пленєрі «Наше щасливе дитинство».                         Отримання сертифікату: Гецко Владік, Головач Катерина, Мешко Рита. 1 червня 2019 р.
 • Участь у конкурсі магазину «Креатив» — «Місто майбутнього».              Переможці: Довганинець Анастасія, Ільницький Ілля. 1 червня.

 

 

 

 

 • Фінансово-господарська діяльність:

 

На підставі рішення виконкому міської ради 28.03.2018 №95 «Про організацію ведення самостійного бухгалтерского обліку в закладах освіти міста», рішення 28 сесії міської ради УІІ скликання від 11.10.2018 року № 1289 «Про зміну назв та затвердження статутів освітніх закладів міста»,  наказу управління освіти Ужгородської міської ради від 30.10.2018 № 337-к у ЗДО№19 було введено самостійний бухгалтерский облік, починаючи з 1.11.2018 року.

У зв»язку з цим змінено код ЄДРПОУ закладу, забезпечено реєстрацію ЗДО№19 у відповідних фінансових органах та включено заклад до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету.                                         В органах Державної казначейської служби  України  відкрито рахунки.

 

Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснювалась  згідно кошторису, сформованого Ужгородською міською радою на 2018 рік та затверджено новий кошторис на 2019 рік.

Виділено коштів з бюджету на 2019 рік  — 5077200.00 грн.

Протягом 5 місяців 2019 року використано – 1800693.28 грн., з них:

— Нараховано зарплати – 1157548.14 грн.

— Нарахування на оплату праці: 249139.49 грн

— Харчування дітей — 161151,90 грн.

— Електроенергія — 76235,89 грн.

— Газ – 118569,17грн

— Вода – 6192, 83 грн.

— Предмети, обладнання  – 7850.00 грн

— Оплата екологічного податку – 1551.00 грн

— Послуги(крім комунальних)  – 9897.31 грн.

— AVE – 10857.55 грн.

— Медикаменти – 1000 грн.

— Канцелярське приладдя – 5000грн.

— Миючи засоби  /для  миття посуду, для прання білизни, засоби особистої гігієни  дітей/ – 2335,50  грн. (на червень 2019 р.)

 

Протягом  2018-2019 н.р. було закуплено м»який інвентар 32075,00, а саме:

— Білизна дитяча – 100 к-тів х 182 грн. – 18200 грн.

— Рушники дитячі – 100 шт. х 24 грн. – 2400 грн.

— Матраци дитячі – 75 шт. х 153 грн – 11475.00 грн.

— Господарські товари в асортименті:

— Блок живлення – 1190 грн.

— Тарілки глибокі: 30 шт. х 25 грн. – 750  грн.

— Тарілки мілкі: 30 шт. х 25 грн. – 750 грн.

Сантехнічні  засоби – 2639.94 грн.

Вирізка дерев: 19812.15 грн  (8 дерев).

 

Обладнання для харчоблоку:

—    Мийка 2-х секційна – 1шт. – 6779.00 грн.

—    -\-          1 секційна – 1 шт. – 3922.00 грн.

—    Столи виробничі – 4 шт. –12664 грн.

—    М»ясорубка BOSS – 1шт. – 541 грн.

—    Міксер – 1 шт. – 2416 грн.

Оргтехніка для бухгалтерії закладу:

—    Комп»ютер  — 1 шт. – 7591.00

—    Принтер – 1 шт. – 7499.00

—    Токени – 3 шт. – 2850 грн.

Новорічні подарунки для дітей: 120 шт. х 7560 грн

 

 

Спонсорська, батьківська  та благодійна допомога:

—         Шафи  б/в для бухгалтерії – 3 шт.

 1. Перша молодша група:

—         Виготовлення машинки  для ігрового майданчика дерев»яної – 1 шт. Опаленик Олександр

—         Укомплектований пожежний щит для ЗДО№19 – Батрин Роберт

—         Фарба для підлоги – Пастушин Богдан

—         Пісок для майданчика  — Степанова Ольга

 1. ІІ молодша група

—         Заміна змішувачів води – 2 шт., чайник – батьки групи

 1. Середня група №2

—         Виготовлення та встановлення на майданчику – столи – 2 шт., лавиці – 4 шт. за сприяння батьків (ініціатор – Дружицький Василь).

—         4. Старша група №1

—         Гойдалка дерев»яна на майданчику

—         Ремонт лавиць – 2 шт.

—         Виготовлення та встановлення  даху для пісочниці (ініціатор – Григоровський Мирон)

 1. Старша група №2:

—         Частковий ремонт спального приміщення (батьки Павлика В»чеслава, Тітов  Артема, Ручкіна Наталля).

—         Заміна змішувачів води – 2 шт.

—         Проведення профілактичних сантехнічних робіт

—         Ремонт пісочниці

 

Футбольні ворота для міні-футболу  та фарбування  воріт —  2 шт. /орієнтовна ціна – 2000 грн.

Демонтаж фізкультурного обладнання та його встановлення на інші майданчики – 400 грн.

Директор ЗДО №19:                                                                                     Криванич С.О

Прокоментувати


Рекомендуємо


Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/dnzn19/dnz19.com.ua/www:/home/dnzn19/.system/tmp:/usr/local/pear) in /home/dnzn19/dnz19.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 2081