ПЛАН навчально-виховної роботи на літньо-оздоровчий період 2019-2020 н.р.

admin 10 - Июнь - 2020

 

ПЛАН НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОЇ РОБОТИ  ПО ЗДО № 19

загального розвитку Ужгородської міської ради

НА ЛІТНЬО – ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

2019–2020 н.р.

                                                                          ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОЇ РОБОТИ:                                                                                    

     1. Створення умов для  оздоровлення дітей шляхом впровадження здоров»язбережувальних та здоров»яформувальних освітніх технологій. Формування поняття «життєва компетентність»; умінь і навичок щодо збереження та турботи про власне здоров»я.

     2. Впровадження в навчально – виховний процес індивідуальних та диференційованих форм роботи з дітьми  в контексті  Базової програми  розвитку дошкільників  «Українське дошкілля»

     3. Продовження роботи з патріотичного виховання , формування у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з народними та календарними святами літнього циклу.

     4. Систематична робота з формування звукової культури мовлення та виховання культури спілкування.

     5. Систематична робота щодо формування та розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного віку в контексті  збереження  психоемоційного здоров»я та формування емпатії між дітьми та дорослими.

    6. Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психофізіологічного здоров»я та психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу.

   7. Психолого-педагогічний супровід дітей «групи ризику»:

— дітей учасників АТО

— дітей із сімей-переселенців

—  дітей із соціально неблагополучних сімей

— гіперактивними дітьми, з проявами агресивної поведінки, тривожними тощо.

  7.1.  Проведення корекційно — розвивальних занять з профілактики агресивності, імпульсивності та тривожності; з розвитку комунікативних здібностей; з розвитку мовленнєвої активності.

  7.2. Проведення занять з пісочної терапії з метою зняття станів емоційної напруги, формування емоційного інтелекту, розвитку дрібної моторики, створення емоційного комфорту та зниження тривожних станів. Діти молодшого та старшого дошкільного віку.

     8.Виконання всіх рекомендації МОНу та МОЗу щодо організації роботи дошкільних закладів в умовах карантину.

 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

І.   МЕТОДИЧНА РОБОТА З  ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

 

І.1. ПЕДАГОГІЧНА РАДА:

А) « Про підсумки  роботи ЗДО№19 в 2019-2020 н.р. та основні завдання  педагогічного колективу на літньо – оздоровчий період.

                                Доповідь директора ЗДО №19 Криванич С.О.

Б) « Про результати виконання  освітньо – виховних завдань  за 2019-2020 навчальний рік. Звіт про  індивідуальну дистанційну роботу на карантині.

             Інформація педагогів ЗДО№19.

 

В) Моніторинг  знань, умінь і навичок дітей середніх  та старших груп № 1-2 з основних розділів програми.

 

Інформація  вихователів середніх і старших груп №1-2

 

Г)   Інформація про результати  діагностики психологічної готовності дітей старших груп №№1-2  до навчання в школі.

            Інформація практичного психолога ЗДО№19.

 

 

І.2. ПЕДАГОГІЧНА РАДА:

А) « Основні пріоритетні напрямки роботи закладу в 2020 -2021 н.р.»

          Доповідь директора  ЗДО №19

Б) « Ефективність оздоровчої роботи закладу у літній період»

          Інформація ст. м/сестри закладу

В)  « Особливості процесу адаптації дітей 2-3 років життя до умов дошкільного закладу»

          Інформація практичного психолога.

Г) « Про стан підготовки вікових груп до нового навчального року  та створення сприятливого навчально – розвивального середовища для  дітей раннього та дошкільного віку».   

 

Вихователі ЗДО №19

 

 

 

ІІ. Робота з підвищення професійної фахової майстерності педагогів.

 

ІІ.1  Інструктажі :

— « Безпека життєдіяльності дітей в літньо – оздоровчий період»

— « Правила безпеки життєдіяльності дітей у побуті, на водоймах, у лісі, на вулицях міста тощо»

— « Якщо дитина сама вдома…»

— « Правила протипожежної безпеки»

— « Дотримання питного та температурного режиму влітку»

 

 

І І.2. Консультації для педагогів:

 

— « Морально – духовне виховання дошкільників на засадах української народної педагогіки. Українські звичаї, обряди та свята»

— « Формування у старших дошкільників потреби у пошуково – дослідницької діяльності»

— « Особливості організації загартування влітку»

— « Ігрова діяльність влітку»

— « Шляхи активізації рухової діяльності влітку»

 

 

ІІ. 3. Педагогічні години:

        Круглий стіл: « Новинки фахових періодичних  видань з педагогіки, методики та психології  та шляхи впровадження нових освітніх технологій в практику роботи закладу».

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 Протягом

літа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06

19.06

 

03.07

24.07

31.07

 

 

 

 

07.08.2020

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

Директор  ЗДО

Метод.

 

 

 

Ст. м/с

 

 

 

 

 

Директор  ЗДО

Метод.

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ІІІ. ТВОРЧІ ПРОЕКТИ, КОНКУРСИ, МАЙСТЕР — КЛАСИ.

 

ІІІ. 1.  Творчі проекти:

 

1.1. « Ігрова пісочна терапія»

 

1.2. « Нетрадиційні техніки малювання та шляхи впровадження їх на заняття з образотворчого мистецтва»

 

1.3. « Дитина і Всесвіт. Ознайомлення дошкільників з природою Космосу.

 

 

1.3. « Організація музично — театралізованої та рухової діяльності дітей на прогулянках»

 

 

ІІІ.2. Конкурси:

 

2.1. «Я малюю Світ»

 

2.2. «Найкраща іграшка з природного і  матеріалу»

 

 

ІІІ.3. Майстер –  клас: « Організація рухової діяльності дітей на прогулянках»

 

 

     

Пр. психол.

 

Вихователі

 

 

Вихователь Гецко Є.М.

 

 

Музичний керівник

 

 

 

Вихователі дошк. груп

 

Дошкільні групи

 

музкерівник

 

 

     

 05 – 15.06

 

09 -12.07

 

 

23.07-26.07

 

 

 

 01 – 10.08

 

 

 

31.05.

2019

 

1.07-10.07.

 

 

20.07.

2019

 

 

    4

 

                                                

ІV. ТЕМАТИЧНА ПЕРЕВІРКА

 

ІV. 1. «Стан організації  розвивального освітнього та ігрового середовища в усіх вікових групах на початок 2020-2021 навчального року».   

    Директор  ЗДО     10.08 –

20.08

2020

 

 

 

 5  

V. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

V. 1. Дотримання режиму дня, температурного та питного режиму в групах та на прогулянках.

 

 

2.Організація і проведення  ранкової гімнастики та занять з фізичної культури на повітрі.

 

3.Дотримання санітарно – гігієнічних норм при  зберіганні харчових продуктів та приготуванні їжі.

 

4.Інформативне наповнення куточків для батьків.

 

5.Контроль за веденням ділової документації педагогів, за перспективним і календарним плануванням.

 

 

 

 

 

   Директор ЗДОСт. м/с

 

Директор ЗДО

 

Методист

Ст. м/с

 

-\-

 

Методист

    Пост.

 

 

Вибірк.

Систем.

 

Вибірк.

Вибірк.

 

Щоміс.

 

Щоміс.

 6       

VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

VІ.1.  Свята та розваги

— «Спорт – це життя»» — до Дня захисту дітей.

— Літня олімпіада 2019

 

— Ми – маленькі футболісти

 

 

— Свято на Івана Купала – Русалля.

 

— «Козацькому роду нема переводу» — до Дня незалежності.

 

2.Екскурсії /згідно  плану НВР/:

—  в музеї

— в бібліотеки

— в магазини

— в ботанічний сад

 

 

 

 

 

3. Відвідування дитячих лялькових вистав, цирку тощо.

 

    Дошкільні

групи.

 

Фізінстр.

 

 

Музкер.

 

Вих – лі.

Музкер.

 

Протягом червня-серпня 2020

Вихователі середніх, старших

груп.

 

Згідно графіку.

 

 

    31.05.

 

 

02.07.

 

 

07.07.

 

23.08.

 7  

VІІ. ВЗАЄМОДІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І ШКОЛИ

 

VІІІ. 1 . Круглий стіл з вчителями початкових класів.« Шляхи успішної адаптації першокласників до навчання в школі»

 

2.Залучення учнів школи до благоустрою території, майданчиків та фізкультурної площадки .

 

3. Залучення учнів до свят і розваг літнього циклу в дошкільному закладі.

 

 

   Директор ЗДО 

Директор ЗДО

 

Методист.

Музкер.

 

 

 

 

   31.05 

 

Прот.

літа.

 

Згідно графіку

 

 

 

8

VІІІ. РОБОТА З БАТЬКАМИ

 

VІІІ. 1. Консультації:

-« Організація дитячого дозвілля вдома»

-« Як зміцнити здоров»я дитини вдома»

-« Якщо дитина сама вдома. Правила безпеки»

-«  Види адаптації дитини до умов дошкільного закладу та шляхи її полегшення…, Або як правильно підготувати дитину до садочка»

       2. Загальні батьківські збори:

       «Спільна робота дошкільного закладу і сім»ї щодо зміцнення психоемоційного і фізичного здоров»я дітей»

 

      3. Тематика інформаційних матеріалів для  батьківських куточків:

3.1.« Профілактика дитячого травматизму»

3.2.« Профілактика харчових отруєнь»

3.3.« Обережно – отруйні рослини»

3.4.« Правила поведінки у лісі, на річці, на вулиці…»

3.5.« Як зміцнити здоров»я дитини  влітку»

3.6.« Влітку і відпочиваємо і навчаємось…»

 

 

       4. Залучення батьків до спільної роботи:

 

— До організація фотовиставок та  дитячих малюнків                   « Як я провів літо». « Природа рідного краю»

 

 

— До  створення розвивального середовища, оформленню групових приміщень , благоустрою території ЗДО.

 

 

   Вихов.Ст. м/с

Вихов.

Практ.

психолог.

 

 

Директор ЗДО

 

Вихователі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЗДО

 

 

Вихователі

 

 

 

-\-

   ЧервеньЧервень

Липень

Липень

 

 

 

До 25.08.

2020

 

Щомісячно

 

 9               

ІХ. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

1. Поповнення  інформаційно – методичної бази закладу новими методичними розробками, педагогічними та психологічними матеріалами на допомогу вихователям щодо впровадження в практику роботи основних навчально – виховних завдань Базової програми «Українське довкілля».

2.Узагальнення передових педагогічних досвідів вихователів, які атестувались у навчальному році: Гецко Є.М.

    Надання методичної допомоги педагогам, які атестуються у 2019-2020 н.р.

3.Розробка методичних рекомендацій педагогам щодо тематики педагогічних рад та семінарів – практикумів

— «Організація та зміст освітньо – виховної та оздоровчої роботи в літній період»

— «Особливості календарного та перспективного планування в літній період»

— «Основні вимоги щодо облаштування розвивального освітньо – виховного та ігрового середовища до нового навчального року»

4. Робота з молодими педагогами. Розробка методичних рекомендацій щодо планування освітньо — виховної роботи. Анкетування. Семінари-практикуми.

4.Підготовка матеріалів для річного плану роботи закладу на новий навчальний рік.

5.Розробка карток аналізу освітньо – виховного процесу.

           6.Розробка нових критеріїв знань, умінь і навичок з основних освітній ліній  базової програми.

7.Робота з діловою документацією.

8.Проведення індивідуальних та групових консультацій з педагогами  та батьками ( згідно плану та за запитом).

9.Проведення консультації «Основні вимоги щодо планування освітньо – виховного процесу  на новий навчальний рік».

10. Оформлення виставок періодичних видань, фахової та дитячої літератури.

11.Оформлення тематичного стенду « Нове типове положення про атестацію педагогічних працівників»

12. Розміщення матеріалів педагогічного, методичного, психологічного, навчально-виховного змісту на Сайті «ПЛАНЕТА ДИТИНСТВА. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД №19».

   Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист

Практичний психолог

 

   Прот.літа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом літа

 

 

 

 

 

Вихователь-методист ЗДО № 19:    Т. Гірей

Прокоментувати


Рекомендуємо


Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/dnzn19/dnz19.com.ua/www:/home/dnzn19/.system/tmp:/usr/local/pear) in /home/dnzn19/dnz19.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 2081