admin 30 - Ноябрь - 2012

Інноваційні технології, методичні посібники та передові педагогічні досвіди педагогів закладу:

1. Гірей Тетяна Йосипівна. Вихователь – методист ДНЗ №19.

Методичний посібник «Організаційно – методичне оснащення навчально – виховного процесу з реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти Сфери «Культура» в контексті музично – естетичного профілю дошкільного закладу».

Посібник  представляє  систему організаційно – педагогічної та методичної роботи. Включає в собі теоретичний і практичний матеріал на допомогу методистам дошкільних закладів щодо реалізації завдань Сфери “ Культура ”.               
Мета посібника:  надання методичної допомоги у вигляді практичних розробок матеріалів семінарів, семінарів – практикумів, консультацій,  конспектів занять,  пам’яток по вивченню стану ігрової та музично – театралізованої діяльності, критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок дітей та реалізації навчально – виховних завдань в трьох напрямках змістових ліній : “Предметний світ”, “Світ  гри” та “Світ мистецтва”.

2. Гірей Тетяна Йосипівна.

Методичний посібник для психологів, вихователів і батьків. «Програма корекційно – розвивальних занять з дітьми , які мають прояви імпульсивної, тривожної та агресивної поведінки», 2009 рік.

Методичний посібник складається з двох блоків. Перший блок:  теоретичні матеріали для  діагностики дітей з високим рівнем тривожності, імпульсивності та агресивності. Другий блок: система корекційно – розвивальних занять для  корекції , профілактики та розвивальної роботи з дітьми.

Конспекти занять включають:

    —  психогімнастичі вправи, ігри, які спрямовано на розвиток пам’яті, уваги, логічного мислення, сприймання та  інших психічних  процесів;
   — мімічні і пантомімічні етюди та ігри для розвитку емоційної сфери, формування комунікативних здібностей дошкільників;
   — ігрові вправи на подолання станів сором’язливості, тривожності, імпульсивності, агресивності;
   — релаксаційні вправи – медитаціі.

За цією авторською методикою в закладі проводиться відповідна діагностична і корекційно — розвивальна робота з дітьми та консультаційна робота з педагогами та батьками. Досвід поширено серед практичних психологів міста.

3. Гірей Тетяна Йосипівна.

Методичний посібник «Програма пальчикових ігор, вправ і занять для розвитку кінестетичного та психофізичного потенціалу дітей раннього та дошкільного віку», 2010 рік.

Методичні рекомендації для практичних психологів, вихователів дошкільних закладів і батьків.

Методичні рекомендації  складаються з двох розділів:

1. Розвиток сенсомоторного та психофізичного потенціалу дітей за допомогою пальчикових вправ, гімнастики та ігрових завдань.

2. Розвиток асоціативного мислення дітей за допомогою тактильних та предметних асоціацій та імітаційних рухів з помірним психофізичним навантаженням.  

Перший розділ включає систему роботи з розвитку дрібної моторики пальців рук для дітей , які мають порушення мови; лікувальну гімнастику для пальців на основі оздоровчих систем індійських йогів; методику пальчикових вправ, які розроблено японськими вченими та ігрові гімнастичні вправи з віршованим супроводом для використання на заняттях з розвитку мовлення, корекційно – розвивальних заняттях з практичним психологом тощо.

Використання ігрових тестів і вправ , які зібрано та систематизовано в посібнику,  допомагає вихователям  і практичним психологам у навчально – виховній і корекційно – розвивальній роботі з дітьми, які мають порушення мови та певні психофізичні вади розвитку.

4. Бойчук Едіта Іванівна. Вихователь ДНЗ №19 , вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання «Вихователь – методист».

Методичний посібник для вихователів «Система роботи по формуванню логіко – математичної компетентності дітей молодшого і старшого дошкільного віку в контексті вимог базової програми «Я у Світі», 2011 рік.

Посібник  складається з двох частин:

1. Теоретична  частина  розкриває  поняття  “Логіко – математична компетентність дошкільників”  та зміст математичної освіти   в контексті вимог Базової програми розвитку дошкільників “ Я у Світі ”.

2. Практична частина представляє  систему інтегрованих занять  математичного змісту з формування логіко – математичної компетентності  старших дошкільників, які розроблено Бойчук Е.І. Сюжетно – тематичні інтегровані заняття  побудовано на основі логічних ігор, вправ і завдань для ознайомлення, удосконалення і закріплення з дітьми основних математичних понять у різних сферах, а саме : “ Природа ”, “ Люди ”, “ Я Сам ”, “ Культура ”.

5. Трашевська Єлизавета Степанівна. Вихователь ДНЗ № 19, педагогічне звання “Вихователь – методист ”.

Збірка художнього та музичного матеріалу по ознайомленню дошкільників з порами року, часом засобами народної творчості та фольклору «Ці чарівні, чудові пори року…»

6. Фоміна Жанна Володимирівна. Вихователь ДНЗ № 19, вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання “Вихователь – методист ”.

Методичний посібник «Інтерактивні форми роботи по формуванню мовленнєвої компетентності дошкільників в контексті Базової програми «Я у Світі», 2011 рік.

Методичний посібник складено на допомогу вихователям у роботі з дітьми молодшого дошкільного віку з формування мовленнєвоі компетентності.

В посібнику викладено  змістовний теоретичний матеріал щодо  систематичної роботи по розвитку мовлення молодших дошкільників:                      

    —    формування граматично правильної  мови;
    —    удосконалення звукової культури мовлення;
    —    словникова робота з дітьми;
    —    вимоги щодо створення розвивально – мовленнєвого середовища в закладі;
    —    вимоги щодо складання конспектів інтегрованих занять мовленнєвого змісту;
    —    інтерактивні форми роботи з формування мовленнєвої компетентності дошкільників.

За методами проектів працюють:

1. Гецко Єва Михайлівна.

«Активізація пізнавальної діяльності дітей 6-ті річного віку в процесі формування логіко – математичної компетентності».

2. Круценко Лариса Іванівна.

«Організація пізнавальної діяльності та система дослідницько – експериментальної роботи в процесі ознайомлення дошкільників з порами року та явищами живої і неживої природи в контексті вимог Базової програми «Я у Світ «, 2007 – 2012 р.р.

Організація роботи за інноваційними технологіями:

Клицько Інга Іванівна. Музичний керівник ДНЗ №19.

Передовий педагогічний досвід «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами музично-театралізованоі діяльності за концепцією Карла Орфа», 2011 рік.

«Впровадження інноваційних методик з музичного виховання за концепцією Карла Орфа».

Досвід роботи музичного керівника  Клицько Інги Іванівни розкриває систему роботи з музичного виховання за авторською програмою композитора і педагога  Карла Орфа  “Всесвіт музичних звуків ”.

Мета досвіду:

  • Залучення дітей до творчої, соціально значимої діяльності через ознайомлення з музично — театралізованою діяльністю як видовищем та використання театралізації як вправляння.
  • Розвиток обдарованості, закладеної у психофізичних,сенсорних когнітивних особливостях дитини.
  • Створення навчально – розвивального середовища для   розвитку особистості та творчої самореалізації.
Для того, щоб отримувати новини ДНЗ на електронну пошту, впишіть іі адресу у формі справа і натисніть «Отримувати!»
Отримувати новини сайту на електронну пошту: 

Прокоментувати


Рекомендуємо


Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/dnzn19/dnz19.com.ua/www:/home/dnzn19/.system/tmp:/usr/local/pear) in /home/dnzn19/dnz19.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 2081